Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

16.05.2010 : Nieuwe wet marktpraktijken: hoe vermijdt u sancties?
De nieuwe wet marktpraktijken is een feit. De bescherming van zelfstandigen en uw kmo blijft daarin grotendeels behouden. Heel wat regels worden gemoderniseerd. Wat verandert er voor uw onderneming die deze gloednieuwe wetgeving in de praktijk dagelijks moet toepassen?

13.05.2010 : PC-privéplan is gewijzigd
Uw werkgever kan belastingvrij een stuk bijdragen in de aankoop van uw nieuwe PC. De PC-privéplan-regeling zorgt er immers voor dat u tot 760 euro kan ontvangen, vrij van belasting. De regels zijn dit jaar iets gewijzigd.

10.05.2010 : Uitbreiding winwinlening naar alle Vlaamse kmo's
De Vlaamse Regering wil de winwinlening uitbreiden naar alle Vlaamse kmo's. Daarnaast wil ze het maximumbedrag optrekken naar 100.000 euro per kredietnemer en moet er ook een mogelijkheid komen om vervroegd terug te betalen. De uitgebreide winwinlening zou operationeel moeten zijn begin 2011.

08.05.2010 : Leg uw jaarrekening tijdig neer
Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Als u deze termijnen niet respecteert, kost het u geld. De Balanscentrale int dan onmiddellijk een verhoogd tarief maar u riskeert nog andere sancties.

04.05.2010 : Bedrag jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt niet
Is uw vennootschap onderworpen aan de vennootschapbelasting? Dan moet u jaarlijks een bijdrage betalen die bestemd is voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. De bijdrage moet uiterlijk op 30 juni zijn betaald. In sommige gevallen kan uw vennootschap worden vrijgesteld.

25.04.2010 : Wanneer kan u de algemene vergadering vervangen door een schriftelijke procedure?
Een jaarlijks weerkerende opdracht die veel vennootschappen momenteel voorbereiden, is de organisatie van de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. Voor velen een loutere formaliteit. Volstaat het dan om een schriftelijke algemene vergadering te houden?

20.04.2010 : Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds doe je voortaan meteen!
Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U kunt dit fonds vrij kiezen. Opgelet! Vanaf 1 april 2010 moet u uiterlijk de dag van de start van uw activiteit aangesloten zijn bij een fonds. Anders riskeert u een administratieve boete.

16.04.2010 : Voorafbetalen in 2010 minder interessant
Wanneer uw onderneming tijdens het jaar geen voorafbetalingen doet, riskeert u een belastingvermeerdering. Langs de andere kant, krijgt u zogenaamde bonificaties telkens u een voorafbetaling doet. De percentages om de vermeerdering en bonificatie te berekenen, worden jaarlijks vastgesteld. Dit jaar zijn die percentages aanzienlijk gedaald. Hierdoor wordt u minder gestraft als u geen voorafbetalingen voor uw vennootschap doet en minder beloond als u deze wel doet.

12.04.2010 : Hoger nettoloon in mei dankzij jobkorting
U krijgt in de maand mei een hoger nettoloon dankzij de federale jobkorting die ook dit jaar toegekend wordt. U kan rekenen op dezelfde jobkorting als vorig jaar.

09.04.2010 : Gevolgen van de nieuwe identificatieverplichting voor niet-beursgenoteerde NV's
Heeft u een participatie van 25% of meer in een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen? Dan bent u verplicht om zich kenbaar te maken aan de vennootschap. Een en ander kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.

06.04.2010 : Ook uw zwart spaarvarkentje wassen?
We worden dagelijks herinnerd aan de risico's van een buitenlandse bankrekening. Zo gaan Europese lidstaten onderling steeds meer informatie uitwisselen. Inkomsten die nog niet onderworpen zijn geweest aan Belgische inkomstenbelasting kunnen nochtans geregulariseerd worden. Dit is misschien een uitgelezen moment om ook uw zwart spaarvarkentje in het buitenland te wassen. Natuurlijke personen kunnen hiervoor aankloppen bij het ‘Contactpunt regularisaties' en besteden best even aandacht aan volgende punten.

04.04.2010 : Voorwaarden vrijstelling Vlaamse successierechten familiebedrijven tijdelijk versoepeld
Als u in Vlaanderen een familiale onderneming erft, betaalt u onder bepaalde voorwaarden geen successierechten. Door de economische crisis wordt de loonlastenvoorwaarde tijdelijk op nul gezet en de tewerkstellingsvoorwaarde geschrapt, soms zelfs met terugwerkende kracht. Het is dus mogelijk dat u in bepaalde gevallen een teruggave van al betaalde successierechten kan vorderen.

01.04.2010 : Hoeveel bedraagt de intrestvoet voor handelstransacties?
De intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties wordt twee keer per jaar aangepast. Voor het eerste semester 2010 bedraagt hij 8%. Als niets anders is overeengekomen, heeft u recht op de betaling van een intrest tegen deze intrestvoet, zonder ingebrekestelling. De intrest is ook verschuldigd na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn.

31.03.2010 : Aankoop nieuwe woning wordt duurder
Wanneer u een nieuwe woning koopt, zal u vanaf 1 januari 2011 btw betalen op de aankoop van de grond. Op de aankoop van een “oude” woning, blijft het registratierecht verschuldigd.

27.03.2010 : De faillissementsverzekering: tijdelijk ook voor zelfstandigen in moeilijkheden
Als u te maken krijgt met een aanzienlijke omzet- of inkomstendaling waardoor een faillissement dreigt, kan u tijdelijk een beroep doen op de faillissementsverzekering voor zelfstandigen. U dient uw aanvraag in bij uw sociale verzekeringskas. U gebruikt hiervoor een nieuw formulier dat enkel geldt voor aanvragen tot en met 30 juni 2010.

25.03.2010 : Percentages investeringsaftrek gedaald
De investeringsaftrek waarvan u kan genieten als u bepaalde investeringen doet, zal dit jaar fiscaal iets minder aantrekkelijk zijn. De vorige jaren lag het percentage van de aftrek immers iets hoger. Nieuw voor dit jaar is de investeringsaftrek voor oplaadstations voor elektrische voertuigen.

22.03.2010 : Erelonen en commissies op fiches vóór 30 juni 2010
De fiscus heeft naar jaarlijkse gewoonte instructies gepubliceerd voor het invullen van de individuele fiches 281.50 en bijhorende samenvattende opgave 325.50. Die fiches moet u jaarlijks indienen wanneer uw bedrijf commissies of erelonen betaalt. Wanneer u die fiches niet indient, heeft u geen bewijs om de kosten af te trekken als beroepskosten. Dat betekent dat de kosten fiscaal niet aanvaard worden. Bovendien riskeert u een belasting als geheim commissieloon van 309%.

19.03.2010 : Energiebesparende investeringen verhogen het kadastraal inkomen van uw woning niet
Wanneer u werken uitvoert om uw woning meer energievriendelijk te maken, zal het kadastraal inkomen van uw woning niet verhogen. Alleen investeringen om het comfort of de bewoonbare oppervlakte te verhogen, komen in aanmerking voor een herziening van het kadastraal inkomen.

16.03.2010 : Hoe uw onderneming in moeilijkheden saneren ?
Kampt uw bedrijf met ernstige maar overkomelijke betalingsmoeilijkheden? Van zodra de continuïteit van uw onderneming wordt bedreigd, kan u kiezen uit drie nieuwe opties: het minnelijk akkoord, een reorganisatieplan of een overname. En er zijn nog extra wapens die u beschermen tegen een dreigend faillissement.

13.03.2010 : Muziek in uw onderneming voortaan via één aangifte
Als u muziek speelt in uw onderneming, moet u voortaan maar één aangifte indienen. Hierover heeft SABAM recent een akkoord gesloten met SIMIM. De nieuwe procedure is alleen van toepassing op muziek op de werkvloer.

10.03.2010 : Bespaar tijd en geld met elektronische facturatie
Elektronisch factureren is sinds 1 januari 2010 een stuk eenvoudiger. U kiest voortaan zelf wat de meest aangewezen vorm is om uw facturen te verzenden, te ontvangen, te verwerken en te archiveren. Elektronische en papieren facturen zijn voortaan gelijkwaardig voor de btw-administratie.

07.03.2010 : Organisatie jaarvergadering is geen sinecure
Bent u al gestart met de voorbereiding van de jaarvergadering ? De organisatie van deze algemene vergadering is een jaarlijks weerkerende opdracht. Ze vindt plaats in de gemeente, op de dag en het uur zoals in de statuten bepaald. Maar er zijn nog andere aandachtspunten.

03.03.2010 : Uw ecologische investering brengt geld op
Nog tot 30 april kan u een subsidiedossier indienen voor ecologie-investeringen. De Vlaamse overheid lanceert drie keer per jaar een oproep. De eerste oproep van 2010 is verschenen. U kan een aanvraag voor een ecologiepremie indienen via de website van het agentschap Ondernemen.

28.02.2010 : Elektrische auto nieuw fiscaal leven ingeblazen
Sinds begin van het jaar probeert de overheid met enkele fiscale gunstmaatregelen de aankoop van elektrische voertuigen te stimuleren. Ook als u een oplaadpunt aan uw woning of bij uw bedrijf installeert, kan u op een fiscaal voordeel rekenen.

25.02.2010 : Tax Shelter voor audiovisuele werken gewijzigd
De Tax Shelter is stilaan een volwaardig fiscaal product. De regeling voorziet in significante voordelen als uw onderneming investeert in de productie van een erkend audiovisueel werk. Op 1 januari 2010 is het fiscaal regime aangepast.

23.02.2010 : Verpak slecht nieuws als een omgekeerde sandwich
De barre economische omstandigheden leiden op de werkvloer helaas vaker tot slecht nieuws voor de werknemers. En niemand staat te trappelen om dat slechte nieuws te brengen. Het belangrijkste voor de brenger van het slechte nieuws is goed beslagen op het ijs te komen en niet in enkele aanlokkelijke valkuilen te trappen.

20.02.2010 : Lagere btw voor restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 is het btw-percentage voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd van 21% tot 12%. Het verlaagd btw-tarief geldt niet voor het verschaffen van dranken. Naast de verlaging van het btw-tarief, zijn ook regels uitgevaardigd met betrekking tot een vereenvoudigde facturatie.

17.02.2010 : Vergeet uw Integraal Milieujaarverslag niet
Komt uw bedrijf voor op de steekproeflijst van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het invullen van het Integraal Milieujaarverslag? Vergeet dan niet dit verslag vóór 14 maart a.s. ingevuld en aangetekend terug te sturen naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

15.02.2010 : Energievriendelijke woningen fiscaal extra aangemoedigd
Naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen is er met ingang van inkomstenjaar 2010 een belastingvermindering voor een ‘lage energiewoning' of een ‘nulenergiewoning'. Ook wanneer u uw woning verbouwt tot zo een energievriendelijke woning, komt u in aanmerking.

12.02.2010 : Financieel verslag met IFRS voor kmo's
Naar schatting 95% van alle bedrijven zijn kmo's. Voor deze ondernemingen heeft de International Accounting Standards Board of IASB de International Financial Reporting Standard (IFRS) voor Small and Medium-sized Entities (SME's)gepubliceerd. Dit is de eerste verzameling van financiële verslaggevingstandaarden voor niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote entiteiten.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  

print