Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

08.08.2011 : De nieuwe toekenningsvoorwaarden voor de schoolpremie
Heeft u schoolgaande kinderen die jonger zijn dan 25 jaar ? Sinds 2006 ontvangen ouders begin augustus samen met de maandelijkse kinderbijslag een jaarlijkse leeftijdstoeslag of schoolpremie. Een steun van het kinderbijslagfonds voor de extra kosten die wegen op het gezinsbudget bij de start van het nieuwe schooljaar.

04.08.2011 : Vlaamse Waarborgregeling definitief uitgebreid
Ook in de toekomst kunnen grote ondernemingen de Waarborgregeling blijven gebruiken. De Vlaamse regering verleent een permanent karakter aan de versoepelingen voor gewone waarborgen, die ze eerder heeft ingevoerd tijdens de financiŽle en economische crisis. Maar de tijdelijke regeling voor waarborgen voor overbruggingskredieten wordt stopgezet.

02.08.2011 : Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging
Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011 Ė inkomstenjaar 2010). De fiscus heeft een omzendbrief uitgevaardigd met meer uitleg bij deze regel.

31.07.2011 : Denk na over de commerciŽle en maatschappelijke naam van uw onderneming
Elke onderneming heeft een commerciŽle naam en een maatschappelijke naam. Die kunnen hetzelfde zijn maar ook verschillen. Het Wetboek van Vennootschappen beschermt enkel de maatschappelijke benaming. De handelsnaam geniet bescherming door de handelspraktijkenwet.

28.07.2011 : Woning renoveren aan 6% btw: maatregel wordt definitief
Het verlaagd btw-tarief van 6% voor arbeidsintensieve diensten was in principe geldig tot 30 juni 2011. Deze maatregel is nu definitief. Het gaat om de renovatie van privťwoningen en kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen.

22.07.2011 : Should meal vouchers be attributed in case of paid educational leave?
As from January 2011, an employee following a course in the framework of paid educational leave has the right to receive meal vouchers. In a circular letter of the first quarter of 2011, the national social security service (RSZ) explains that meal vouchers are due for these days in which courses actually have been attended during the normal working hours. What does this means?

19.07.2011 : 80 %-regel pensioenen : loongrens 2010
Werkgevers kunnen bijdragen storten in een groepsverzekering of pensioenfonds om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te bouwen. Die bijdragen zijn voor de werkgever aftrekbaar als beroepskost. Dit is alleen mogelijk binnen bepaalde grenzen. Hiervoor publiceert de fiscus elk jaar geÔndexeerde bedragen.

16.07.2011 : Europees akkoord over afschaffing publicatie jaarrekening voor micro-ondernemingen
Micro-ondernemingen zullen in de toekomst slechts een sterk vereenvoudigde jaarrekening moeten opstellen en neerleggen. Wanneer BelgiŽ de mogelijkheid invoert die de Europese Raad eind mei jl. heeft goedgekeurd, moeten micro-ondernemingen geen jaarrekening meer publiceren. Dit betekent een belangrijke vermindering van de administratieve lasten voor de kleinste bedrijven.

13.07.2011 : Opzegvergoedingen en ontslagpremies (gedeeltelijk) vrij van belasting
Voor werknemers zullen opzegvergoedingen en bezoldigingen tijdens de opzegtermijn voor 600 euro vrijgesteld worden van belasting vanaf 1 januari 2012 (geÔndexeerd). Deze vrijstelling zou zelfs verdubbeld worden vanaf 2014. Voor arbeiders blijft de crisisuitkering vrij van belasting. Deze krijgt nu wel een nieuwe naam en zal vanaf 1 januari 2012 Ďontslaguitkering' heten.

10.07.2011 : Kent u de nieuwe opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden al?
De statuten van arbeiders en bedienden komen vanaf volgend jaar iets dichter bij elkaar. De nieuwe regeling van de opzeggingstermijnen wordt van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012.

07.07.2011 : Mileage allowance 0,3352Ä as from 1 July 2011
Professional use of your own private car can as from 1 July 2011 be compensated at 0,3352 EUR per kilometer. This is also the amount that civil servants can receive and which is by the tax authorities considered as reimbursement of expenses proper to the employer.

04.07.2011 : ICT-advies in de kmo-portefeuille verduidelijkt
De kmo-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid. De definitie van advies is duidelijk omschreven in de wetgeving van de kmo-portefeuille, maar op vraag van de ICT-sector is met hen een afsprakenkader uitgewerkt. Dit kader bevat een niet-exhaustieve lijst met subsidiabele en niet-subsidiabele adviezen in verband met ICT.

01.07.2011 : Fuel expenditure 75% deductible
Fuel expenditure is 75% deductible, both for personal tax as for corporate tax purposes. For other car expenditure the same limitation is applicable for personal tax. For corporate tax purposes the deduction of other car expenditure is limited in function of the CO2 emission.

29.06.2011 : Zonnepanelen: de do's en don'ts
Als u zonnepanelen laat plaatsen, dan kan u tot 3.680 euro belastingvermindering krijgen. Om uw fiscaal voordeel niet te verliezen, is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal voorschriften zoals waar u de zonnepanelen plaats en waarvoor u de energie gebruikt die daarmee wordt opgewekt. We geven een overzicht van de do's en don'ts.

23.06.2011 : House renovation: conditions for tax benefits relaxed
For the renovation of certain houses tax benefits can be obtained. As from 1 January 2011 these works should no longer be provided by a registered contractor. It suffice that these works are provided and invoiced to you. The legislation is relaxed under European pressure.

21.06.2011 : Ook krotbelasting op verwaarloosde woningen in bedrijfspanden
Als u uw pand laat verkrotten, dan kan de burgemeester dat opnemen op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Als u binnen het jaar de toestand van uw krot niet verbetert, dan riskeert u een aanzienlijke belastingheffing. Die krotbelasting is nu ook van toepassing op verwaarloosde woningen in bedrijfspanden.

17.06.2011 : Buitenlandse zakenreizen : nieuwe tarieven
De vergoedingen die een werkgever terugbetaalt voor een buitenlandse dienstreis, zijn in principe kosten eigen aan de werkgever. Deze zijn bijgevolg niet belastbaar voor de werknemer. De fiscus stelt jaarlijks een lijst op van de bedragen die aanvaard worden per land. Sinds 1 april zijn er nieuwe tarieven van toepassing.

15.06.2011 : De Startlening van het Participatiefonds
Wanneer bancair krediet moeilijk(er) toegankelijk is, moet u op zoek naar andere financieringsmethoden of overheidshulp. Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie ten dienste van zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen. Voor startende ondernemingen biedt het fonds de ďStartleningĒ aan. Begin vorig jaar werd de doelgroep van deze incentive uitgebreid.

12.06.2011 : Bent u verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen ?
Stelt uw bedrijf meer dan 100 werknemers tewerk op ťťn site in het Brussels hoofdstedelijk gewest ? Dan bent u wettelijk verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen. Maar ook elders kan iedere ondernemer die aandacht heeft voor mobiliteit uit eigen beweging dergelijk plan opstellen, ook voor een kleinere onderneming. Bedoeling is om het autogebruik te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer.

09.06.2011 : De gevolgen van het niet of laattijdig neerleggen van de jaarrekening
Het opstellen en neerleggen van een jaarrekening is een belangrijke verplichting die binnen strikte termijnen moet worden nagekomen. Het bestuursorgaan heeft er alle belang bij om die termijnen te respecteren gelet op de mogelijke sancties.

06.06.2011 : Seniority bonus as from 25 years service
A seniority bonus can be granted tax free after at least 25 years or 35 years in service. The tax authorities no longer require that the bonus is granted at the occasion of 25 years or 35 years of service. This implies that a bonus granted for the first time after 30 years of service also qualifies. A new circular letter deals with the seniority bonus as a social advantage for employees.

04.06.2011 : Welke federale crisismaatregelen zijn nog van toepassing ?
De vijf federale crisismaatregelen werden meermaals verlengd. Maar alleen de crisispremie voor arbeiders en de crisiswerkloosheid voor bedienden die onlangs zijn verlengd tot en met 31 mei, worden nogmaals verlengd tot eind dit jaar. Vanaf volgend jaar worden beide maatregelen in een aangepaste vorm behouden voor onbepaalde duur.

01.06.2011 : Nieuwe rechten voor aandeelhouders vanaf 2012
Een nieuwe wet wijzigt de bijeenroeping van en de deelname aan de algemene vergadering om de informatieverstrekking aan de aandeelhouders te verbeteren. Heel wat vennootschappen moeten indien nodig hun statuten aanpassen om de wijzigingen te implementeren. Uiterlijk op 1 januari 2012 moeten de statuten in overeenstemming zijn met de dwingende bepalingen van de wet.

29.05.2011 : Aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 15 september
De fiscus heeft de nieuwe aangifte voor de vennootschapsbelasting gepubliceerd. Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vůůr 15 september 2011. Als u uw aangifte online via Biztax indient, dan krijgt u bijna een maand extra, tot 13 oktober 2011. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing.

17.05.2011 : Zelfstandigen moeten crisisuitkering aangeven in de personenbelasting
Als u als zelfstandige een crisisuitkering heeft gekregen in 2010, dan moet u deze aangeven in uw aangifte personenbelasting. Deze uitkering zal samen met uw beroepsinkomsten belast worden. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de faillissementsverzekering.

16.05.2011 : Wat als ik mijn aangifte te laat indien?
Als u nalaat uw aangifte in te dienen of ze te laat indient, dan heeft de belastingadministratie verschillende mogelijkheden om u te sanctioneren. De fiscus kan administratieve sancties opleggen zoals een boete of een belastingverhoging. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. Als u geen aangifte indient, dan kan de fiscus het bankgeheim opheffen en informatie opvragen bij uw bank.

13.05.2011 : Vlaamse Gigarant waarborgregeling voor onbepaalde duur verlengd
Heeft uw kmo kredietwaarborgen nodig boven anderhalf miljoen euro ? De waarborgvennootschap Gigarant nv kent een extra waarborg toe aan kredietinstellingen die investeringskredieten verlenen aan Vlaamse kmo's en grote ondernemingen die investeren in Vlaanderen. De Vlaamse regering verlengt dit initiatief nu voor onbepaalde duur. Sinds de invoering in 2009 is de waarborgregeling nog op andere punten bijgesteld.

11.05.2011 : Bankgeheim wordt versoepeld
Het bankgeheim wordt vanaf 1 juli 2011 aanzienlijk versoepeld. De fiscus zal informatie kunnen vragen bij uw bank wanneer hij vermoedt dat u belastingen ontduikt, wanneer hij een vraag heeft gekregen van een buitenlandse fiscus of wanneer hij u wil belasten op basis van tekenen en indiciŽn. Dat staat in de wet diverse bepalingen van 14 april 2011.

10.05.2011 : Wanneer worden de nieuwe regels voor studentenarbeid van kracht?
Doet u deze zomervakantie een beroep op jobstudenten? Het kernkabinet is op 15 april jl. akkoord gegaan met een hervorming van de studentenarbeid. Het nieuwe stelsel wordt op 1 januari 2012 van kracht. Het heeft dus geen enkele weerslag op de prestaties van jobstudenten deze zomer of in de loop van dit kalenderjaar. Een overzicht van de huidige en nieuwe regeling in een notendop.

08.05.2011 : Hoe absoluut is het vraagrecht van aandeelhouders op de algemene vergadering ?
Tijdens de algemene vergadering hebben de aandeelhouders/vennoten het recht om vragen te stellen aan het bestuursorgaan van de vennootschap of aan de commissarissen als die er zijn. Dit vraagrecht is van openbare orde. Toch is het vraagrecht niet onbeperkt en dus ook niet volledig absoluut.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  

print