Elektrische auto nieuw fiscaal leven ingeblazen

Sinds begin van het jaar probeert de overheid met enkele fiscale gunstmaatregelen de aankoop van elektrische voertuigen te stimuleren. Ook als u een oplaadpunt aan uw woning of bij uw bedrijf installeert, kan u op een fiscaal voordeel rekenen.

Fiscale aftrek bij aankoop

Bij aankoop van een elektrisch voertuig kan u sinds 1 januari 2010 genieten van een belastingvermindering. Het percentage van de aankoopprijs dat u mag aftrekken en het maximum aftrekbare bedrag is afhankelijk van het type voertuig:

Motorfiets of driewieler: 15% van de aankoopprijs, maximum aftrek 2.770 euro.

Vierwieler (kleine, lichte auto): 15% van de aankoopprijs, maximum aftrek 4.540 euro.

Personenauto, wagen voor dubbel gebruik of minibus: 30% van de aankoopprijs, maximum aftrek 9.000 euro.

De korting op factuur voor auto's met lage CO2-uitstoot is niet van toepassing op elektrische personenauto's, wagens voor dubbel gebruik of minibussen die al recht geven op de nieuwe belastingvermindering van 30%.

Hou er rekening mee dat u in eerste instantie de volledige verkoopprijs moet betalen. Het is pas bij het indienen van de aangifte dat u aanspraak kan maken op de fiscale aftrek van 30%. U moet niet het bedrag van de uitgave, maar de belastingvermindering in de aangifte vermelden.
U dient zelf het bedrag van de belastingvermindering te berekenen en in voorkomend geval tot 9.000 euro, 4.540 euro of 2.770 euro per voertuig te beperken.

Voertuigen verworven in het kader van een leasing komen niet in aanmerking voor de vermindering.

Belastingvermindering voor oplaadpunt aan woning

Naast de 15% belastingvermindering bij aankoop van een elektrisch voertuig, kan u ook nog op een bijkomend fiscaal voordeel rekenen bij de installatie van een oplaadpunt aan uw woning.

Wie aan de buitenkant van een particuliere woning een oplaadpunt voor een elektrische auto installeert, kan hiervoor genieten van een belastingvermindering. De vermindering bedraagt 40% van de uitgaven voor de installatie van het oplaadpunt. Let wel dat de aftrek beperkt wordt tot maximum 250 euro.

De belastingvermindering mag u niet combineren met andere fiscale voordelen, zoals de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven en energievriendelijke woningen of voor investeringen in brand- en inbraakbeveiliging.

Ook elektronische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijk

Ook bedrijven die een oplaadstation installeren, kunnen genieten van enkele fiscale voordelen:

Investeringen in oplaadstations geven recht op een verhoogde investeringsaftrek: verhoging met 10%.

Oplaadstations mogen op twee jaar afgeschreven worden (twee vaste annuïteiten).

print