Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

30.12.2014 : Een eenmanszaak beginnen of toch een vennootschap opstarten?
Als u een onderneming wil starten, kan u ervoor kiezen dit als eenmanszaak te doen, of via een vennootschap. De manier waarop u uw onderneming vorm geeft, heeft grote juridische en fiscale gevolgen. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Denk dus goed na wat uw wil en welke vorm het beste bij u past. In deze bijdrage sommen we voor- en nadelen van zowel de eenmanszaak als de vennootschap op. Zo kan u zich al een idee vormen. Voor u echt een beslissing neemt, laat u zich natuurlijk best bijstaan door een specialist.

29.12.2014 : Transition regime for liquidation boni remains (more or less) in place
SME's will in the future be able to reserve a part of their profit against an anticipative tax rate of 10%. In case of a future distribution at the occasion of the liquidation of the company, withholding tax is no longer due. Herewith the transition regime which was applicable until 1 October 2014, under which companies could block their reserves, becomes a permanent regime for SME's. The practical application of the new rules differs however from the transition regime.

26.12.2014 : Rechtspersoon die optreedt als bestuurder? Vanaf 2016 altijd btw
Bestuursfuncties in vennootschappen kunnen worden waargenomen door natuurlijke personen, maar ook door andere rechtspersonen. Voorlopig kunnen deze rechtspersonen er voor kiezen op deze dienst geen btw aan te rekenen. Vanaf 1 januari 2016 is dat niet meer mogelijk. De administratie zal haar tolerantie niet meer toepassen. De bestuursactiviteiten van rechtspersonen in andere vennootschappen wordt vanaf dan een belastbare dienst.

23.12.2014 : Where do services take place for VAT purposes (B2B)?
The place of supply of services determines in which country VAT is due. In order to determine where a service takes place, the VAT Code contains a number of localization rules. For internationally active VAT payers, these rules are very important. They should know where they should charge VAT. The main rule is that a service takes place where it actually takes place. However a number of exceptions exist. We take a look at the B2B localization rules.

20.12.2014 : Uw woning snel weer verkopen? U kan deel registratierechten terugkrijgen
Heeft u nog niet zo lang geleden een woning gekocht? Wil u die woning om één of andere reden alweer verkopen? Als u binnen de twee jaar een gekocht onroerend goed terug verkoopt, kan u een deel van de registratierechten terugkrijgen. We bekijken kort de voorwaarden die u moet naleven.

14.12.2014 : Nieuwe regels voor toegang tot de beroepen van accountant en belastingconsulent
Vooraleer u de officiële titel van accountant en/of belastingconsulent mag dragen, moet u bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) een stage doorlopen. Om te kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen tot die stage moet een kandidaat-stagiair onder meer over het juiste diploma beschikken. Die diplomavereisten voor de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten zijn herzien. Daarnaast is er ook nieuws over de jaarlijkse bijdragen die accountants en belastingconsulenten storten aan het IAB om erkend te worden en te blijven.

12.12.2014 : De boekhoudkundige verwerking van afgeronde betalingen in euro
Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent bij cashbetalingen. De gevolgen op het vlak van de btw en de boekhoudkundige implicaties zijn beperkt. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft zich uitgesproken over hoe de boekhoudkundige verwerking van afgeronde betalingen moet gebeuren.

08.12.2014 : Nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bij werkloosheid met bedrijfstoeslag
De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) worden al een tijdje aangepast. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijd waarop u een werkloze met bedrijfstoeslag niet meer moet vervangen, opgetrokken van 60 naar 62 jaar. SWT vanaf 58 jaar wordt afgeschaft.

05.12.2014 : Four “did you know that's” on restaurant expenditure
Restaurant expenditure is deductible for income tax purposes for only 69%, provided it has a professional character. This means that these expenses should relate to your profession. This is the case when you go out for lunch with a (potential) client or a supplier. The exact appreciation depends on the factual circumstances. Below we give some elements which can be taken into account when making this assessment.

01.12.2014 : Vlaamse renovatiepremie omgedoopt tot belastingvermindering
Sinds 1 december 2014 kan u geen renovatiepremie meer aanvragen bij de Vlaamse overheid. De premie wordt omgevormd tot een belastingvermindering die wordt uitbetaald in drie schrijven. Het bedrag van het voordeel blijft hetzelfde.

28.11.2014 : Aandelenopties: hoe zit dat precies?
Er bestaan verschillende manieren om uw werknemers en/of bedrijfsleiders te belonen. Dat hoeft niet altijd met een klassieke bezoldiging te zijn. Een alternatief is het toekennen van aandelenopties. Voor u daaraan begint, moet u natuurlijk weten waaraan u begint. We zetten de juridische en fiscale regels op een rijtje en wijzen u op enkele mogelijke valkuilen.

25.11.2014 : Een tweede verblijfplaats dicht bij je werkplek huren
Kosten die u betaalt voor uw woning zijn privékosten. Ze zijn niet als beroepskosten aftrekbaar. Maar zijn er geen uitzonderingen? Wat als u elders moet gaan wonen om dichter bij uw werkplek te zijn? Kan u dan niet argumenteren dat u dit doet om beroepsredenen. Dan kunnen de kosten om uw tweede verblijf dicht bij uw werk te huren toch aftrekbaar zijn als beroepskost. We bekijken de voorwaarden …

22.11.2014 : Goederen aan uw kinderen schenken, maar toch controle behouden? Het kan met de juiste planning
Op een gegeven moment wil u graag een deel van uw vermogen aan de volgende generatie doorgeven. Liefst via een schenking onder levenden. Zo kan u nog zien hoe uw kinderen of kleinkinderen er van genieten, of hoe ze de zaak die u opgebouwd heeft verder uitbreiden. Tegelijkertijd is het interessant om toch zelf ook wat controle te behouden. Dat kan. Zo kan u het beheer van het vermogen geleidelijk overdragen. Wij leggen uit hoe u te werk moet gaan.

20.11.2014 : December calculation of holiday allowances for employees simplified as from now on
Each employee which during the calendar year has reduced his average working hours will receive a December calculation in December. Henceforth this December calculation looks a lot simpler. As from this year you should no longer pay advanced holiday allowances for the next year.

17.11.2014 : Vakantie in 2015: regeling voor feestdagen en jaarlijkse sluiting
Uw werknemers mogen tijdens de tien wettelijke, officiële feestdagen in principe niet werken. U kan als werkgever naast de data van de collectieve jaarlijkse vakantie, ook de vervangingsdagen vastleggen voor feestdagen die samenvallen met een normale inactiviteitsdag. De vervangingsdagen voor 2015 moet u vóór 15 december a.s. in uw onderneming aanplakken.

14.11.2014 : Belastingvermindering voor kosten van de kinderoppas
Uw kinderen laten opvangen terwijl u werkt, kan een aardige hap uit uw budget nemen. Ook de fiscus beseft dat. Om het nadeel van de hoge kosten toch enigszins te milderen, heeft de wetgever een fiscale tegemoetkoming ingevoerd. U krijgt als u oppaskosten maakt een belastingvermindering. We lichten kort toe.

12.11.2014 : Giving goods away for free. How about VAT?
Did you ever take goods from your stock to give them away for free as a present or a gift for charity? Or are you planning to do so? Do not forget that this has VAT consequences. If you have deducted VAT, you will have to ‘withdraw' the goods. This means that you will have to pay VAT.

08.11.2014 : Tax measures in the federal coalition agreement
The federal coalition agreement has a number of tax consequences. For personal income tax the government wants a shift from taxing labour to other taxes.For corporate tax the transition scheme for liquidation boni is in fact perpetuated and also for VAT some changes are in the pipeline. We now already comment on the most important items. We will come back with more detailed information once these ideas are translated into concrete measures.

06.11.2014 : Over de afronding van het totaalbedrag van kastickets op 5 cent
Gaat u het gebruik van 1 en 2 eurocent helpen verminderen? Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. Die afronding geldt niet voor elektronische betalingen. Een goed zichtbaar pictogram maakt uw consument duidelijk dat u cashbetalingen zal afronden.

03.11.2014 : Verkoopprocedure van niet-opgevraagde toondereffecten geregeld
Houders van effecten aan toonder waren verplicht om deze effecten ten laatste op 31 december 2013 om te zetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Vanaf 1 januari 2015 zal de emittent de niet-opgevraagde effecten moeten verkopen op een gereglementeerde markt (zie onze bijdrage in oktober 2014). De verkoop kan pas plaatsvinden na publicatie van een bericht. Welke informatie moet dit bericht bevatten?

31.10.2014 : Op stap met zakenrelaties
Een evenement organiseren voor uw klanten, samen met uw zakenrelaties naar een match van de Rode Duivels kijken. Het kan de ideale klantenbinding zijn. Maar hoe zit dat fiscaal? We bekijken met u de aftrekbaarheid van deze kosten in de inkomstenbelasting en de btw.

29.10.2014 : Vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit
Als u een onroerend goed heeft dat een tijdje leegt staat, heeft u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Deze tegemoetkoming wordt ook wel de vermindering wegens improductiviteit genoemd. Wij bespreken de regels die gelden in het Vlaams Gewest.

27.10.2014 : Cateringdiensten: hoeveel btw aanrekenen?
Over het juiste btw-tarief van cateringdiensten woedt al jaren een discussie. Zijn deze diensten onderworpen aan het verlaagde tarief van 6 % voor het eenvoudig leveren van een bereide maaltijd of aan 12 % voor restaurant- en cateringdiensten. Een recente beslissing van de btw-administratie brengt nu duidelijkheid. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2015.

23.10.2014 : Nuttige info over de Vlaamse ecologiepremie
Wie ecologie-investeringen wil realiseren in het Vlaamse gewest, kan daarvoor subsidies aanvragen bij het Agentschap Ondernemen. Als uw project aan de minimumvereisten voldoet, krijgt uw bedrijf een ecologiepremie. De steunpercentages van de ecologiepremie zijn onlangs aangepast, lees verlaagd. Nieuw is dat ondernemingen die een ‘oplaadsysteem voor elektrische of hybride vaartuigen of voertuigen' installeren, hiervoor ecologiesteun kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

20.10.2014 : Exceptions to the binding force of the approved annual accounts
In what cases can companies adapt or modify the annual accounts which were approved by the general shareholders' meeting? The Accounting Standards Commission (ASC) comments in its advice 2014/4 on the different methods to correct approved annual accounts. Also the accounting aspects are discussed.

17.10.2014 : Rent of an immovable property for professional use: six fiscal points of interest
If you rent an immovable property to perform your professional activity, you can deduct these costs. This is the case for the rent itself, as for other costs relating to the rent which you should pay. We like to draw your attention to some fiscal points of interest.

13.10.2014 : Gemeenschappelijk vervoer van het personeel
Wist u dat u een interessante fiscale incentive kan krijgen als u gemeenschappelijk vervoer organiseert voor uw personeel? U kan 120 % van de kosten die u hiervoor maakt, aftrekken. Ja, u leest het goed: u kan meer kosten aftrekken dan u in werkelijkheid heeft gemaakt.

10.10.2014 : Omzetting effecten aan toonder: boete betalen bij terugvraag gedeponeerde effecten?
De uitgifte van effecten aan toonder is verboden sinds 1 januari 2008. Vennootschappen moeten effecten aan toonder die op 1 januari 2014 van rechtswege zijn omgezet en waarvan de eigenaars zich op 1 januari 2015 nog niet hebben gemeld, verkopen. Eigenaars van die effecten kunnen zich echter nog steeds aanmelden. Vanaf 1 januari 2015 moeten zij wel 10% boete betalen op de waarde van de effecten en dit per jaar vertraging!

06.10.2014 : Welke contracten vallen onder de Wet op de Precontractuele Informatie?
Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies worden juridisch geregeld door de bepalingen van Boek X. van het Wetboek van Economisch Recht. Die bepalingen zijn in werking getreden op 31 mei 2014. Belangrijk voor de praktijk zijn de (inhoudelijke) wijzigingen aan de Wet op de Precontractuele Informatie. Die wet - van toepassing sinds 1 februari 2006 - regelt de commerciële relatie tussen franchisegever en franchisenemer. Het toepassingsgebied is nu echter een pak ruimer.

01.10.2014 : What you should know about deduction of VAT
The right to deduct VAT is an essential element of VAT. VAT payers charge VAT to their clients. This VAT is transferred to the Treasury. However they can deduct the VAT which they have paid themselves. A VAT payer should not carry the charge of VAT. A simple rule, which in practice is not always that simple.

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print