Tax Shelter voor audiovisuele werken gewijzigd

De Tax Shelter is stilaan een volwaardig fiscaal product. De regeling voorziet in significante voordelen als uw onderneming investeert in de productie van een erkend
audiovisueel werk. Op 1 januari 2010 is het fiscaal regime aangepast.

Buitenlandse productievennootschappen

Vennootschappen die investeren in een Belgisch audiovisueel werk kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een belastingvrijstelling van 150% van het geïnvesteerde bedrag. Op die manier wil de overheid de productie van audiovisuele werken aanmoedigen en de sector stimuleren.

Indien u als Belgische onderneming hierop aanspraak wil maken, moet u hiervoor een raamovereenkomst afsluiten met een vennootschap die audiovisuele werken produceert. Voordien werden alleen overeenkomsten met Belgische productievennootschappen aanvaard. Nu komen ook buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn in aanmerking (zij moeten onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners). Hun voornaamste doel moet de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken zijn. Vennootschappen die actief zijn als televisieomroep of ermee verbonden zijn, komen niet in aanmerking.

Ook kortfilms

De nieuwe regels hebben het begrip 'langspeelfilm' veranderd in 'fictiefilm'. Dat betekent dat ook of films met een gemiddelde speeltijd voortaan in aanmerking komen. We benadrukken dat het nog steeds om Belgische audiovisuele werken moet gaan.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst die u afsluit met de vennootschap die audiovisuele werken produceert, moet voortaan een duidelijke budgetsplitsing aangeven. Zo moet het budget opgedeeld worden volgens het stuk dat ten laste komt van de productievennootschap, het stuk dat gefinancierd wordt door de investerende onderneming en het stuk dat gedragen wordt door andere deelnemers aan de raamovereenkomst.

print