Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

15.07.2014 : Effecten aan toonder van rechtswege omgezet: boekhoudkundige verwerking
Sinds 1 januari 2014 bestaan er nog slechts twee vormen van effecten: gedematerialiseerde effecten en effecten op naam. Rechthebbenden konden uiterlijk tot 31 december 2013 hun effecten aan toonder omzetten. Effecten die op die datum nog niet waren omgezet in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam, werden van rechtswege omgezet in effecten op naam van de emittent. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen onderzocht de boekhoudkundige verwerking van deze omzetting van rechtswege in haar advies 2014/6.

15.07.2014 : Effecten aan toonder van rechtswege omgezet: boekhoudkundige verwerking
Sinds 1 januari 2014 bestaan er nog slechts twee vormen van effecten: gedematerialiseerde effecten en effecten op naam. Rechthebbenden konden uiterlijk tot 31 december 2013 hun effecten aan toonder omzetten. Effecten die op die datum nog niet waren omgezet in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam, werden van rechtswege omgezet in effecten op naam van de emittent. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen onderzocht de boekhoudkundige verwerking van deze omzetting van rechtswege in haar advies 2014/6.

11.07.2014 : Vennootschapsrecht: voorwaarden vereffening in ťťn akte aangepast
De procedure van ontbinding en vereffening van vennootschappen is een vrij complexe aangelegenheid. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen echter worden ontbonden en vereffend in ťťn (notariŽle) akte. De voorwaarden zijn recent aangepast. De schulden moeten in principe slechts voldaan of geconsigneerd zijn op de datum waarop de algemene vergadering tot de ontbinding en vereffening besluit. Anderzijds moet voortaan ook - als een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag moet opmaken - deze in zijn verslag melding maken van die terugbetaling of consignatie.

11.07.2014 : Vennootschapsrecht: voorwaarden vereffening in ťťn akte aangepast
De procedure van ontbinding en vereffening van vennootschappen is een vrij complexe aangelegenheid. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen echter worden ontbonden en vereffend in ťťn (notariŽle) akte. De voorwaarden zijn recent aangepast. De schulden moeten in principe slechts voldaan of geconsigneerd zijn op de datum waarop de algemene vergadering tot de ontbinding en vereffening besluit. Anderzijds moet voortaan ook - als een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag moet opmaken - deze in zijn verslag melding maken van die terugbetaling of consignatie.

08.07.2014 : Ten facts on professional expenditure
Costs you make in order to obtain or keep professional income are deductible as professional expenditure. Private costs are not. But there are also doubtful situations. Some costs which have a (partial) professional goal, are not fully deductible. In order not to have surprises, it is important to know what is and isn't deductible. Below we discuss ten costs.

08.07.2014 : Ten facts on professional expenditure
Costs you make in order to obtain or keep professional income are deductible as professional expenditure. Private costs are not. But there are also doubtful situations. Some costs which have a (partial) professional goal, are not fully deductible. In order not to have surprises, it is important to know what is and isn't deductible. Below we discuss ten costs.

04.07.2014 : Nieuwe fiscale vrijstelling voor werkgevers om impact eenheidsstatuut te milderen
De invoering van het eenheidsstatuut (de juridische gelijkschakeling van arbeiders en bedienden) heeft een brede waaier aan gevolgen. Ook fiscaal heeft dit eenheidsstatuut zijn consequenties. Zo werd er een nieuwe vrijstelling ingevoerd, om de financiŽle impact voor de werkgevers wat te temperen.

04.07.2014 : Nieuwe fiscale vrijstelling voor werkgevers om impact eenheidsstatuut te milderen
De invoering van het eenheidsstatuut (de juridische gelijkschakeling van arbeiders en bedienden) heeft een brede waaier aan gevolgen. Ook fiscaal heeft dit eenheidsstatuut zijn consequenties. Zo werd er een nieuwe vrijstelling ingevoerd, om de financiŽle impact voor de werkgevers wat te temperen.

01.07.2014 : Small companies and VAT: an update
Small companies have less VAT obligations than big companies. They should also not charge VAT on their supplies or services. On the other hand they do not have right to deduct VAT. Since 1 April 2014 the threshold to be considered as a small company was increased from 5.580Ä up to 15.000Ä. Consequently more companies qualify as small company. We have already explained the general rules in an earlier contribution. In the meanwhile the tax authorities have published more directives for these small companies. We concentrate on the most important points.

01.07.2014 : Small companies and VAT: an update
Small companies have less VAT obligations than big companies. They should also not charge VAT on their supplies or services. On the other hand they do not have right to deduct VAT. Since 1 April 2014 the threshold to be considered as a small company was increased from 5.580Ä up to 15.000Ä. Consequently more companies qualify as small company. We have already explained the general rules in an earlier contribution. In the meanwhile the tax authorities have published more directives for these small companies. We concentrate on the most important points.

30.06.2014 : Een tweede verblijf in het buitenland: Spanje
Velen dromen van een vakantiehuisje in een zuiders land. Als u deze droom wil realiseren, moet u zich wel eerst goed informeren. Het kopen en bezitten van onroerend goed in een ander land brengt immers heel wat juridische en fiscale gevolgen met zich mee. In een reeks bijdragen zullen wij u verschillende praktische fiscale tips geven, waar u rekening mee moet houden als u uw zinnen heeft gezet op een tweede verblijf in het buitenland. In een vorige bijdrage focusten we al op ItaliŽ. In dit deel geven we tips voor wie een woning onder de Spaanse zon verkiest.

30.06.2014 : Een tweede verblijf in het buitenland: Spanje
Velen dromen van een vakantiehuisje in een zuiders land. Als u deze droom wil realiseren, moet u zich wel eerst goed informeren. Het kopen en bezitten van onroerend goed in een ander land brengt immers heel wat juridische en fiscale gevolgen met zich mee. In een reeks bijdragen zullen wij u verschillende praktische fiscale tips geven, waar u rekening mee moet houden als u uw zinnen heeft gezet op een tweede verblijf in het buitenland. In een vorige bijdrage focusten we al op ItaliŽ. In dit deel geven we tips voor wie een woning onder de Spaanse zon verkiest.

26.06.2014 : Prepayments 2014: lower surcharge percentage
Companies are obliged to make prepayments. If they don't, they will be penalized. They will then have to pay a Ďsurcharge'. Each year the surcharge percentage is determined. For the prepayments for this year (tax year 2015) a lower surcharge percentage is applicable than for the previous years.

26.06.2014 : Prepayments 2014: lower surcharge percentage
Companies are obliged to make prepayments. If they don't, they will be penalized. They will then have to pay a Ďsurcharge'. Each year the surcharge percentage is determined. For the prepayments for this year (tax year 2015) a lower surcharge percentage is applicable than for the previous years.

24.06.2014 : Juridisch kader voor ambachtssector is een feit
Bent u actief in de ambachtssector? Een nieuw juridisch kader voor deze sector maakt dat ambachtslieden worden beschouwd als een volwaardige categorie van zelfstandigen. Het wettelijk statuut en de erkenning als ambachtsman of als ambachtsonderneming levert een aantal voordelen op.

24.06.2014 : Juridisch kader voor ambachtssector is een feit
Bent u actief in de ambachtssector? Een nieuw juridisch kader voor deze sector maakt dat ambachtslieden worden beschouwd als een volwaardige categorie van zelfstandigen. Het wettelijk statuut en de erkenning als ambachtsman of als ambachtsonderneming levert een aantal voordelen op.

21.06.2014 : Proefbeding compleet verleden tijd?
De invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden heeft ook gevolgen voor het proefbeding. Het proefbeding in arbeidsovereenkomsten heeft door de nieuwe ontslagregels een stuk van zijn bestaansreden verloren. Als algemeen principe geldt dat u geen proeftijd meer kan voorzien in een arbeidsovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2014. Kent u de uitzonderingen op dit principe?

21.06.2014 : Proefbeding compleet verleden tijd?
De invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden heeft ook gevolgen voor het proefbeding. Het proefbeding in arbeidsovereenkomsten heeft door de nieuwe ontslagregels een stuk van zijn bestaansreden verloren. Als algemeen principe geldt dat u geen proeftijd meer kan voorzien in een arbeidsovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2014. Kent u de uitzonderingen op dit principe?

19.06.2014 : Verplichtingen beursgenoteerde vennootschappen: Belangrijke wijzigingen op vlak van de periodieke informatieverstrekking
De informatieverplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen vereenvoudigen. Beursgenoteerde vennootschappen zijn niet meer verplicht om kwartaalinformatie openbaar te maken. En deze vennootschappen krijgen meer tijd voor de openbaarmaking van hun halfjaarlijkse financiŽle verslagen. De nieuwe regels gelden sinds 2 mei 2014.

19.06.2014 : Verplichtingen beursgenoteerde vennootschappen: Belangrijke wijzigingen op vlak van de periodieke informatieverstrekking
De informatieverplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen vereenvoudigen. Beursgenoteerde vennootschappen zijn niet meer verplicht om kwartaalinformatie openbaar te maken. En deze vennootschappen krijgen meer tijd voor de openbaarmaking van hun halfjaarlijkse financiŽle verslagen. De nieuwe regels gelden sinds 2 mei 2014.

16.06.2014 : VAT deduction for a mixed VAT payer
Do you perform both taxable and exempt activities? Then you are a Ďmixed VAT payer'. This means that your right to deduct the VAT which you have paid is limited. You only have right to deduct VAT to the extend you perform taxable transactions. A part of the VAT will be non-deductible.

16.06.2014 : VAT deduction for a mixed VAT payer
Do you perform both taxable and exempt activities? Then you are a Ďmixed VAT payer'. This means that your right to deduct the VAT which you have paid is limited. You only have right to deduct VAT to the extend you perform taxable transactions. A part of the VAT will be non-deductible.

13.06.2014 : Pensioenuitkeringen: hoe worden ze belast?
De verhoging van de wettelijke minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar vanaf 2016 heeft ook fiscale gevolgen. Zo werd het tarief op sommige aanvullende pensioenkapitalen verhoogd. Uw pensioenkapitaal kan nu dan ook aan heel wat verschillende tarieven worden onderworpen, naar gelang het soort uitkering, de leeftijd die u heeft bij de uitkering en het feit of u al dan niet nog actief bent op het moment van de uitkering.

13.06.2014 : Pensioenuitkeringen: hoe worden ze belast?
De verhoging van de wettelijke minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar vanaf 2016 heeft ook fiscale gevolgen. Zo werd het tarief op sommige aanvullende pensioenkapitalen verhoogd. Uw pensioenkapitaal kan nu dan ook aan heel wat verschillende tarieven worden onderworpen, naar gelang het soort uitkering, de leeftijd die u heeft bij de uitkering en het feit of u al dan niet nog actief bent op het moment van de uitkering.

10.06.2014 : Brussels ZEUS-project: nieuwe financiŽle steunmiddelen voor het bedrijfsleven
Heeft u al gehoord van ZEUS? Bedrijven in een welomschreven zone die inspanningen doen om buurtbewoners aan te werven, kunnen in het kader van het zogenaamde ZEUS-project - dat staat voor ďZone van Economische Uitbouw in de StadĒ- fiscale en andere voordelen krijgen. Het betreft specifieke ondersteuning voor bedrijven in bepaalde wijken rond de Kanaalzone in het Brussels Gewest met minder gunstige sociaal-economische indicatoren. Die specifieke ondersteuning bestaat uit drie nieuwe financiŽle stimuli.

10.06.2014 : Brussels ZEUS-project: nieuwe financiŽle steunmiddelen voor het bedrijfsleven
Heeft u al gehoord van ZEUS? Bedrijven in een welomschreven zone die inspanningen doen om buurtbewoners aan te werven, kunnen in het kader van het zogenaamde ZEUS-project - dat staat voor ďZone van Economische Uitbouw in de StadĒ- fiscale en andere voordelen krijgen. Het betreft specifieke ondersteuning voor bedrijven in bepaalde wijken rond de Kanaalzone in het Brussels Gewest met minder gunstige sociaal-economische indicatoren. Die specifieke ondersteuning bestaat uit drie nieuwe financiŽle stimuli.

06.06.2014 : Samenwonen en erven: wettelijk versus feitelijk samenwonen
Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel Ďwettelijk' te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit het bijvoorbeeld als men iets erft van de samenwonende partner? Wij bekijken het vanuit twee invalshoeken: het erfrecht en de successierechten.

06.06.2014 : Samenwonen en erven: wettelijk versus feitelijk samenwonen
Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel Ďwettelijk' te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit het bijvoorbeeld als men iets erft van de samenwonende partner? Wij bekijken het vanuit twee invalshoeken: het erfrecht en de successierechten.

02.06.2014 : Foreign bank accounts: what should be reported to the Central Point of Contact?
Tax payers are obliged to report the existence of foreign bank accounts to the tax authorities. Next to this, it is the aim that tax payers provide more information about these bank accounts to the Central Point of Contact (CPC) the National Bank of Belgium. The tax authorities will invite tax payers as from this autumn to communicate the required information. More specifically it concerns the bank accounts reported by the tax payer in the personal tax return for the tax years 2012, 2013 and 2014.

02.06.2014 : Foreign bank accounts: what should be reported to the Central Point of Contact?
Tax payers are obliged to report the existence of foreign bank accounts to the tax authorities. Next to this, it is the aim that tax payers provide more information about these bank accounts to the Central Point of Contact (CPC) the National Bank of Belgium. The tax authorities will invite tax payers as from this autumn to communicate the required information. More specifically it concerns the bank accounts reported by the tax payer in the personal tax return for the tax years 2012, 2013 and 2014.

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print