Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

10.11.2011 : Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen creŽert gemoedsrust
Het is geen geheim dat de pensioenen voor zelfstandigen in BelgiŽ aan de lage kant zijn. Om na uw pensionering niet voor een voldongen feit komen te staan, kan u als zelfstandige best een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) afsluiten. Hiermee kunt u uw zelfstandigenpensioen opkrikken tot het niveau van dat van een werknemer. Het zorgt met andere woorden voor een beetje gemoedsrust.

06.11.2011 : Substitution days for public holidays 2012 to be determined before 15 December
Your employees are in principle not allowed to work on the ten public holidays per year. Before 15 December you should communicate the substitution days for 2012. And there are other points of attention as well.

02.11.2011 : Use of the Claeys formula to calculate term of notice for higher employees
The employment contract law does not contain a clear calculation method for the term of notice for Ďhigher' employees. When you want to dismiss such a Ďhigher' employee you should agree with this employee on the term of notice. The Claeys formula serves almost 40 years as a handy tool to calculate the term of notice for Ďhigher' employees. Recently a new version of the formula was published.

30.10.2011 : Zelfstandige in bijberoep: wilt u uw kans wagen?
Werknemers zetten de stap naar zelfstandige in bijberoep om tal van redenen. Ze zijn ontevreden met hun huidige baan, ze willen iets bijverdienen of een passie te gelde maken zonder hun job op te geven. Meer en meer mensen wagen hun kans als zelfstandige als aanvulling op een andere beroepsactiviteit (een stijging van meer dan 40% in 10 jaar tijd). Die persoon kan het statuut hebben van loontrekkende, ambtenaar of zelfs werkloze. Ook personen die een vervangingsinkomen of een pensioen ontvangen, kunnen een activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefenen. We doorlopen de voorwaarden en verplichtingen waaraan u moet voldoen om u als zelfstandige in bijberoep te vestigen.

26.10.2011 : Opgelet: facturen die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen rampzalige financiŽle gevolgen hebben
Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd? Bevatten ze alle vermeldingen die wettelijk zijn vereist volgens het handelsrecht en het fiscaal recht? Als uw facturen niet aan de voorschriften voldoen, kan u sancties oplopen. Meer bepaald het recht op btw-aftrek kan u worden geweigerd. En dat kan aanzienlijke financiŽle gevolgen hebben.

22.10.2011 : De ene schuldsaldoverzekering is de andere niet
Als u een hypotheeklening wilt afsluiten, moet u er meestal een schuldsaldoverzekering bijnemen. Op die manier kan u een lagere rentevoet voor uw lening krijgen. Toch loont het beslist de moeite om hiervoor even rond te kijken. Het premieverschil voor de schuldsaldoverzekering kan behoorlijk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Bovendien bestaan er niet alleen verschillende formules, maar er zijn ook alternatieven die voor uw specifieke situatie misschien meer aangewezen zijn.

19.10.2011 : Quota voor vrouwen in raden van bestuur
Een nieuwe wet verplicht beursgenoteerde ondernemingen om het aantal vrouwen in hun raad van bestuur tot minstens een derde uit te breiden. De verplichting gaat wel pas over zes jaar in zodat de bedrijven de komende jaren met deze regel rekening kunnen houden bij het vernieuwen van bestuursmandaten. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven geldt de regel niet.

16.10.2011 : Kosten eigen aan de werkgever: beroepsgebruik van de privťwagen
Het komt vaak voor: uw werknemer gebruikt zijn privťwagen voor een bezoek aan een klant of leverancier. De vergoeding die u als werkgever hem daarvoor betaalt, zijn kosten eigen aan de werkgever: in principe geen belastbaar inkomen voor de werknemer en beroepskosten voor de werkgever. In principe, want er zijn voorwaarden. Een overzicht.

12.10.2011 : Do you know the Tax Mediation Service?
The Tax Mediation Service is operational as from June 2010. This Service handles mediation requests in disputes over the calculation and claiming of taxes. The success of the Tax Mediation Service shows from its first annual report on mediation between the tax payer and the tax authorities.

08.10.2011 : Jaarlijkse structuurenquÍte voor ondernemingen en zelfstandigen opnieuw gewijzigd
Sinds 1996 voert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie jaarlijks een enquÍte uit naar de structuur van de ondernemingen. De informatie komt van een steekproef over de gegevens van het voorgaande boekjaar bij de bedrijven en zelfstandigen die in BelgiŽ actief zijn. De FOD Economie heeft de vragenlijsten aangepast met het oog op het berekenen van de Eurostatvariabelen en verdere administratieve vereenvoudiging.

05.10.2011 : Harmonization of social status of workers and employees to be finished by 8 July 2013
Everyone agrees that the differences between workers and employees should disappear over time. The Constitutional Court grants the legislator another two years to harmonize the social status of workers and employees. What are the consequences of this judgment for you as an employer?

03.10.2011 : Delay for electronic filing of corporate tax return
Companies have time until 7 November 2011, in stead of 13 October 2011, to file their electronic corporate tax return through Biztax. The increased number of returns handled by Biztax together with the personal tax returns filed through tax-on-web leads to long delays. In order to allow tax payers to file their tax returns in due time, the filing period is extended.

01.10.2011 : Vlaamse kmo-portefeuille ook voor strategisch advies bij bedrijfsoverdracht en milieuvragen
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo's en vrije beroepers. De Vlaamse regering gaat de kmo-portefeuille nu bijsturen. Kmo's zullen dan ook steun kunnen krijgen voor strategisch advies bij overdracht van hun onderneming en voor advies bij milieu- en energievraagstukken. Intussen zijn ook de subsidieregels aangepast zodat de regels bij stopzetting van subsidieaanvragen en de mogelijkheid tot blokkering van de subsidie voortaan duidelijk zijn.

30.09.2011 : Registration as contractor completely abolished
Until recently, working with a non registered contractor lead to a joint and several liability for the contractor's fiscal and social debts. The non registration also has certain financial consequences. For many support measures the registration as contractor is an obligatory condition. The Federal Government will now completely abolish the contractor registration after criticism of the European Union.

27.09.2011 : Hoe stel ik mij in regel als ik geen verkeersbelasting heb betaald?
Woont u in Brussel of WalloniŽ? Dan betaalt u vanaf 1 juli 2011 meer verkeersbelastingen. De FOD FinanciŽn heeft de geÔndexeerde tarieven voor de komende 12 maanden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2011. Voor bestuurders uit het Vlaams gewest gelden dezelfde tarieven. De Vlaamse Belastingdienst publiceerde haar overzicht in het Belgisch Staatblad van 1 juli 2011. Wat gebeurt er wanneer u te laat of geen verkeersbelasting betaalt?

24.09.2011 : Buiten strijd? De omzetverzekering bevrijdt u van financiŽle kopzorgen
Hebt u zoals zoveel zelfstandigen en vrijberoepers een eenmansvennootschap opgericht en kent u zich daarbij slechts een laag loon toe? Daar is niets mis mee, zolang u niet werkonbekwaam wordt door ziekte of een ongeval. Want de maandelijkse rente van uw polis Gewaarborgd Inkomen volstaat niet om de levensstandaard aan te houden die u via uw vennootschap hebt opgebouwd. Dat vangt u op door de omzet van uw zaak of praktijk te verzekeren.

21.09.2011 : Nieuwe wet op mede-eigendom: tijd tot 1 september 2013 om statuten aan te passen
Op 1 september 2010 is de nieuwe wet op mede-eigendom of appartementswet in werking getreden. Die wet maakt de regels voor eigenaars, huurders en al dan niet professionele syndici moderner en transparanter. De syndicus krijgt nu extra tijd om de aangepaste versie van de statuten aan de algemene vergadering voor te leggen.

15.09.2011 : Tax deduction for study expenditure
In September our kids go back to school and it makes us think to take up studies ourselves. But are these study costs professional expenditure? Can you follow whatever course? We find it out.

12.09.2011 : Aangifte tijdelijke werkloosheid verplicht elektronisch vanaf 1 oktober 2011
Wil u gebruikmaken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaak, dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Voorlopig kan dit per aangetekend schrijven, per fax of op elektronische wijze. Vanaf 1 oktober 2011 kan de mededeling enkel elektronisch zoals al verplicht is bij de crisiswerkloosheid voor bedienden.

08.09.2011 : Diagnostiek woon-werkverkeer 2011
De derde diagnostiek woon-werkverkeer is er. Deze diagnostiek vraagt naar de situatie op 30 juni 2011. Telt uw bedrijf meer dan 100 werknemers, dan bent u verplicht deel te nemen aan deze enquÍte van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. U kan de enquÍte over het woon-werkverkeer tot en met 31 januari 2012 online indienen. De vragenlijst voor 2011 bevat enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008.

06.09.2011 : Pensioenen rechtstreeks op bankrekening in hele EER
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) volgt vanaf 24 augustus 2011 nieuwe regels voor het uitbetalen van pensioenen aan Belgen die in een andere EER-lidstaat (EU-lidstaten, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wonen. De RVP zal de pensioenen altijd rechtstreeks storten op de bankrekening in het land waar de pensioengerechtigde woont.

04.09.2011 : Legal late payment interest rate for commercial transactions increases
The interest rate for late payment for commercial transactions amounts to 8,5% for the second semester of 2011. This implies an increase of 0,5% compared to the first semester of 2011. Since companies and governments still are not very prompt with their payments, Europe has approved a Directive to make the current regulation more severe.

01.09.2011 : Strategische investeringssteun: soepelere voorwaarden voor Vlaamse starters
Loopt u rond met Ďstrategische' investeringsplannen? Kleine, middelgrote en grote ondernemingen die omvangrijke beroepsinvesteringen uitvoeren in het Vlaams gewest, kunnen financieel worden ondersteund. Starters beschikken echter vaak niet over voldoende vermogen om die financiering zelf rond te krijgen. Vlaams minister van Economie Kris Peeters versoepelt voor hen de investeringsvoorwaarden.

31.08.2011 : Wat is het verschil tussen een reclamekost en een relatiegeschenk?
Relatiegeschenken kan u slechts voor de helft aftrekken als beroepskost. Reclameartikelen die opvallend de naam van uw vennootschap dragen, zijn echter volledig aftrekbaar. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen beide en deze correct te verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting.

25.08.2011 : Het taalgebruik bij de belastingaangiften
Uw vennootschap ligt in een gemeente van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dan ontvangt u een aanslag in het Frans of het Nederlands. Vraagt u zich soms af op basis van welke gegevens wordt beslist of uw vennootschap een Franstalige, respectievelijk een Nederlandstalige aanslag zal ontvangen? Regels en wetten leiden het taalgebruik en de taalkeuze van de overheid en bedrijven in goede banen.

22.08.2011 : Company tax return: last minute checklist
The company tax return has been changed on several points. We provide below an overview of the most important changes and the new rules applicable for income tax year 2011. So you have a short checklist including the latest points of interest before filing your return.

20.08.2011 : Do you know the advantages of the restructuring reduction card?
During the recent crisis period the government took measures to limit the number of discharges. The ďrestructuring reduction cardĒ is such a crisis measure for employees which were discharged during the period of 1 July 2009 until end of January 2011. This temporary measure will be transferred into a permanent measure as from 1 July 2011 and will be provided in the case of bankruptcy, closing or liquidation.

17.08.2011 : Vlaanderen wijzigt verkeersbelasting
Vlaanderen heeft de nieuwe tarieven voor de verkeersbelasting gepubliceerd. Daarnaast heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goedgekeurd om de belasting op inverkeerstelling (BIV) te vergroenen. Sinds 1 januari 2011 is het Vlaams gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

14.08.2011 : Administratieve sanctieprocedure van de FSMA
Na de historische financiŽle crisis van 2008 is het toezicht op de financiŽle sector volledig hervormd. Banken en verzekeringsmaatschappijen staan sinds 1 april 2011 onder het dubbel toezicht van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) en de Autoriteit FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA). De FSMA (ex-CBFA) volgt vanaf 15 juli jl. nieuwe procedureregels voor het opleggen van administratieve geldboetes.

11.08.2011 : Private PC scheme Ė also iPod and GPS are concerned
Your employer can contribute partly tax free to the purchase of your computer. The private PC scheme allows you to receive 780 EUR tax free. The tax authorities have issued new guidelines in this respect.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  

print