Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

10.02.2012 : Regels tijdskrediet minder soepel
Het Regeerakkoord Di Rupo I sleutelt ook aan het tijdskrediet om belangrijke besparingen rond te krijgen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wijzigen en worden verder beperkt in de tijd. Bovendien wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een gemotiveerd tijdskrediet en een niet-gemotiveerd tijdskrediet.

06.02.2012 : Van “Brugpensioen” naar “werkloosheid met bedrijfstoeslag”
Sinds 1 januari 2012 spreken we niet langer over brugpensioen maar over het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". We korten deze benaming af als "SWT". SWT zal pas mogelijk zijn vanaf 60 jaar en na een loopbaan van 40 jaar. Nieuwe cao's moeten vanaf begin dit jaar met deze regeling rekening houden. Bestaande cao's en hernieuwde cao's krijgen uitstel tot 1 januari 2015.

04.02.2012 : Indexed personal tax amounts for 2012
The new maximum amounts for tax year 2013 (income year 2012) were published by the Federal Government Service for Finance. We provide you hereafter with an overview of the most important amounts.

01.02.2012 : To be continued: benefits in kind for company car further explained
The new calculation for the benefits in kind for company cars already caused a great deal of controversy. In the meantime the new rules are again being amended. Next to that the Federal Government Service for Finance has published answers to frequently asked questions. The amended rules are therefore explained again, taking the recent changes into consideration.

31.01.2012 : Green investments less interesting
Until recently a number of tax reductions for energy saving investments in private houses existed. While looking for extra income, the government has cut seriously in these tax reductions. An overview of what is still possible or not.

25.01.2012 : Hogere tarieven in de roerende voorheffing: hoe zit het precies?
De nieuwe regering heeft aan het systeem van de roerende voorheffing heel wat wijzigingen aangebracht. De tarieven werden verhoogd en er werd een bijkomende heffing van 4 % ingevoerd. We zetten de nieuwe regeling aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen.

21.01.2012 : Aangifte roerende voorheffing kan vanaf 2012 elektronisch
De fiscus zet steeds meer in op modernisering en vereenvoudiging. Al enkele jaren kunnen belastingplichtigen hun aangifte indienen via ‘tax-on-web'. Verdergaand op deze trend kan sinds 1 januari 2012 ook de aangifte in de roerende voorheffing elektronisch worden ingediend. De FOD Financiën heeft hiervoor een nieuw instrument ontwikkeld: ‘Rv-on-Web'.

18.01.2012 : Thuis- en telewerk: Bent u klaar voor “Het Nieuwe Werken”?
Is uw organisatie klaar voor “Het Nieuwe Werken“? Flexibel omgaan met arbeidstijd en werkomgeving is nu eenmaal de toekomst. De aard van het werk bepaalt of “Het Nieuwe Werken“ wel of niet kan in uw bedrijf.

15.01.2012 : Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening en sociale balans
Op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank vindt u nieuwe modellen voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen. Ook de sociale balans is aangepast. Jaarrekeningen die u vanaf 26 maart 2012 via het internet neerlegt, moeten aan de nieuwe vereisten voldoen. Ondernemingen die de nieuwste modellen al eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.

12.01.2012 : Betaald educatief verlof voor schooljaar 2011-2012
Het schooljaar 2011-2012 is al een paar maanden bezig. Kent u de wijzigingen binnen het stelsel van het betaald educatief verlof? Het loonplafond en het forfait voor de terugbetaling aan de werkgever zijn aangepast. Vorig schooljaar bleven die bedragen ongewijzigd. De nieuwe bedragen zijn officieel sinds 29 november 2011.

09.01.2012 : Wordt de aankoop van een onroerend goed duurder door de btw-plicht van notarissen?
Een van de vele maatregelen genomen door de nieuwe regering Di Rupo I is het invoeren van een btw-plicht voor notarissen. Ook voor u brengt dit mogelijke gevolgen met zich mee. We lichten ze kort toe.

08.01.2012 : Hoeveel betaalt u voor het bekendmaken van vennootschapsakten in 2012?
De kosten voor de bekendmaking van de akten van uw vennootschap of uw vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Vanaf 1 januari 2012 betaalt u weer een beetje meer vergeleken met vorig jaar.

04.01.2012 : 2012 filing charges for the filing of the annual accounts
As from 2012 companies will pay more to file their annual accounts. The National Bank has published these new filing charges in the Belgian Official Gazette of 2 December 2011. These filing charges are indexed annually.

30.12.2011 : Secret commissions: more strict application or not?
Certain expenditure can only be deducted as professional expenditure to the extend that they are justified by an individual statement and a summary statement. Non compliance with this justification obligation is severely sanctioned. A special taxation on secret commissions can be imposed. This special taxation amounts to 309%. A recent instruction of the tax authorities prescribed a more severe application, but the Minister of Finance reconsiders.

27.12.2011 : Vorige verliezen na wijziging van de controle over uw onderneming
De verliezen die uw vennootschap in vorige jaren maakte, kunnen in latere tijdperken nog van de winst worden afgetrokken. Wanneer er een ‘controlewissel' plaats vindt in de loop van het jaar, gaan de vorige verliezen in principe echter verloren. Met andere woorden: de vorige verliezen mogen niet meer worden afgetrokken van latere winsten. Hieronder wordt het hoe en waarom van deze regel uit de doeken gedaan.

23.12.2011 : Toelichting bij jaarrekening vereenvoudigd
De informatie die vennootschappen moeten opnemen in de toelichting bij hun jaarrekening wordt vereenvoudigd. De wijzigingen situeren zich vooral op het vlak van de consolidatie en de sociale balans. Verder wordt het ondernemingsnummer ingevoerd.

20.12.2011 : Pensioensparen: het verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening
Pensioensparen is geen overbodige luxe; de overheid moedigt het trouwens aan met fiscale voordelen. U kan daarbij kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. Waarin zit 'm het verschil?

16.12.2011 : Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2012
In de Wet op de arbeidsovereenkomsten vindt u loonbedragen die een invloed hebben op de duur van opzeggingstermijnen en de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

12.12.2011 : Transfer of eco vouchers into meal vouchers possible as from 1 October 2011
As from 1 October 2011 you can transfer eco vouchers into meal vouchers and vice versa. If you comply with all conditions, no social security contributions are due on this transfer. The tax authorities and the social security authorities share the same opinion.

11.12.2011 : Steunmaatregelen voor landbouwers ook in 2012
Om de gevolgen van de economische crisis voor de landbouw op te vangen, heeft de wetgever eind 2009 een aantal fiscale gunstmaatregelen in het leven geroepen. O.a. door het aanhouden van de economische crisis wordt de regeling nu verlengd tot 2012. Hierna brengen we kort de bestaande steunmaatregelen in herinnering. Er worden geen nieuwe voorwaarden opgelegd om van de voordelen te kunnen genieten.

08.12.2011 : Inschrijving vennootschap: formulieren aangepast
Wie wil starten als ondernemer, moet de oprichting van zijn vennootschap bekendmaken in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor bestaan wettelijke formulieren. Die zijn onlangs aangepast omdat burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen met handelsdoel hun bankrekeningnummer niet meer moeten meedelen aan de griffies van de rechtbanken van koophandel. De vraag om het rekeningnummer van de burgerlijke vennootschappen in te vullen, werd dan ook geschrapt van het aanvraagformulier.

04.12.2011 : New rules coming up for the transfer of family companies
In the Flemish Region family companies can be transferred to the next generation in a tax friendly manner. The decree of the Flemish Government reforms the existing system. The new system remains advantageous for the tax payer, but is especially clearer and simpler.

01.12.2011 : Verlaagd schenkingsrecht op bouwgrond verlengd
In het Vlaams Gewest is de schenking van bouwgronden aan een verlaagd tarief onderworpen. Het begrotingsdecreet 2012 voorziet voor een laatste maal in een verlenging van dit gunstregime tot 31 december 2014. Daarnaast voert het decreet enkele nieuwe voorwaarden in voor de toepassing van het verlaagde tarief.

30.11.2011 : Welke waarborgen heb ik wanneer mijn bank failliet gaat?
Het onderwerp is niet langer taboe. Zelfs in België kan een bank failliet worden verklaard, terwijl dat enkele jaren geleden nog totaal onmogelijk leek. In dit artikel gaan we na wat er gebeurt met de deposito's die bij een dergelijke bank staan.

28.11.2011 : Successierechten: de sterfhuisclausule herbekeken en opnieuw afgewezen
De administratie heeft de techniek van de zogenaamde ‘sterfhuisclausule' opnieuw afgeschoten. De beslissing van 15 juli 2011 van de administratie gaat in tegen de visie van het Hof van Cassatie.

26.11.2011 : Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor weldenkende ondernemers
Uw brandpolis komt gepast tussenbeide als uw zaak, praktijk of bedrijf werd geteisterd door een brand of door een storm. Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt.

22.11.2011 : Circular letter meal vouchers: actual number of labour days
You can grant meal vouchers free of taxes if the number of meal vouchers equals the number of days that the employee or the independent director has actually worked. A new circular letter of 2 September 2011 explains how to calculate the number of days actually worked which give the employee or the independent director the right to obtain tax free meal vouchers.

20.11.2011 : Genoeg te eten en te drinken met de btw-regels op maaltijden en drank
U bestelt schotels bij een traiteur voor een vergadering, u biedt uw klanten een ontbijt aan, u neemt een drankje aan een drankautomaat of u haalt een maaltijd af bij de Quick. Maar weet u welk btw-tarief schuilgaat achter de vermelde prijzen? Hier antwoorden we in een notendop op uw belangrijkste vragen over btw op maaltijden en drank.

18.11.2011 : Mogelijkheden voor minnelijke schikking uitgebreid
Sinds 16 mei 2011 zijn de mogelijkheden om in de loop van een strafprocedure over te gaan tot een minnelijke schikking aanzienlijk verruimd. Ook voor sociale en fiscale strafzaken is deze wijziging relevant.

15.11.2011 : Sociale verkiezingen 2012: wees voorbereid
De sociale verkiezingen 2012 vinden plaats van 7 mei tot en met 20 mei 2012. Uw werknemers kiezen dan de nieuwe afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemingsraad. De organisatie van de sociale verkiezingen start nog dit jaar volgens een strikte procedure. Die procedure bevat maar enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print