Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

07.02.2011 : Nieuwe databank verzamelt gegevens over aanvullende pensioenen
In het kader van het Generatiepact dat er kwam naar aanleiding van het probleem van de vergrijzing, is de vzw SIGeDIS opgericht. Een van haar opdrachten is gegevens verzamelen met betrekking tot aanvullende pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Een nieuwe databank zal zorgen voor een betere controle van de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving terzake.

05.02.2011 : Staatswaarborg voor Belgacap verlengd tot 31 december 2011?
Doet uw onderneming een beroep op Belgacap? Belgacap is een aanvullende dekking bij de kredietverzekering toegekend door de kredietverzekeraar, waarvoor de staat zich borg stelt. De maatregel wordt verlengd tot eind dit jaar Ö als de Europese Commissie de verlenging goedkeurt.

02.02.2011 : Fiscale aftrek van giften: vanaf 2011 minstens 40 euro
Sinds 1 januari 2011 moet uw gift minstens 40 euro bedragen om fiscaal aftrekbaar te zijn. Alleen giften aan instellingen die fiscale attesten mogen uitreiken, zijn aftrekbaar. De verhoging van het minimumbedrag is een gevolg van de indexering van het basisbedrag.

28.01.2011 : Investeringsaftrek beveiliging bedrijfswagens: voorwaarden gepubliceerd
De investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen is sinds aanslagjaar 2010 uitgebreid naar de beveiliging van bedrijfswagens. De administratie heeft nu de voorwaarden bepaald om van de aftrek te genieten. Vennootschappen die investeringen doen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen 20,50% van het geÔnvesteerde bedrag in mindering brengen van hun belastbare basis (bedrag aanslagjaar 2011).

25.01.2011 : Preventiebijdrage voor arbeidsonveilige bedrijven aangepast
Ondernemingen die slecht scoren op het vlak van veiligheid en gezondheid, betalen sinds januari 2009 een preventiebijdrage aan hun arbeidsongevallenverzekeraar. Om het systeem (nog) doeltreffender te maken, is het eind november 2010 aangepast.

20.01.2011 : Fiscus geeft uitleg over de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen
De administratie heeft een circulaire gepubliceerd die meer uitleg geeft bij de aangifteverplichting voor betalingen aan belastingparadijzen. Sinds 1 januari 2010 moeten vennootschappen alle betalingen aangeven die ze doen aan belastingparadijzen, wanneer het totaal ervan 100.000 euro overschrijdt. De fiscus interpreteert de aangifteplicht zeer ruim.

20.01.2011 : De provisie voor vakantiegeld
Op het einde van het boekjaar worden provisies of voorzieningen voor vakantiegeld aangelegd voor het enkel en dubbel vakantiegeld dat in het volgende boekjaar wordt betaald aan het personeel. De fiscus bepaalt elk jaar het bedrag van die provisies die u belastingvrij mag aanleggen.

17.01.2011 : Notionele interestaftrek daalt naar 3,425%
Het geschatte tarief van de notionele interestaftrek (NIA) voor aanslagjaar 2012 bedraagt 3,425%. Aanslagjaar 2012 omslaat de boekjaren die afsluiten tussen 31 december 2011 en 30 december 2012. Het tarief daalt dus ten opzichte van aanslagjaar 2011, toen bedroeg het tarief nog 3,8%.

11.01.2011 : De federale jobkorting blijft bestaan
Naar aanleiding van de afschaffing van de Vlaamse jobkorting heeft de minister van FinanciŽn laten weten dat de ęfederale jobkortingĽ blijft bestaan. Eerder kondigden we aan dat de Vlaamse regering beslist heeft om de Vlaamse jobkorting vanaf 2011 af te schaffen. De federale jobkorting blijft dus bestaan, maar dan wel onder een andere vorm.

09.01.2011 : Vlaamse steun voor groene energieprojecten wordt aangepast
Particulieren en ondernemers die investeren in groene energieprojecten kunnen van de Vlaamse regering een tussenkomst krijgen onder de vorm van groenestroomcertificaten. Die certificaten worden uitgereikt door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De huidige waarde van de certificaten wordt bepaald aan de hand van data uit 2006. De energieprijzen zijn sindsdien sterk geŽvolueerd waardoor nieuwe zonnepanelen de laatste jaren overgesubsidieerd zijn.

05.01.2011 : Wat kost een jaarrekening openbaarmaken in 2011 ?
Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. De Nationale Bank van BelgiŽ heeft de geÔndexeerde tarieven voor 2011 gepubliceerd. Vennootschappen betalen vanaf 1 januari 2011 meer voor de openbaarmaking van hun (geconsolideerde) jaarrekening.

04.01.2011 : Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis ťn grond
Als u een nieuw huis koopt vanaf 1 januari 2011 dan betaalt u op de grond btw (21%) in de plaats van registratierechten (10% in Vlaanderen). De btw-administratie heeft deze nieuwe regel nu verduidelijkt.

01.01.2011 : Vennootschapsakten bekendmaken in 2011 terug wat duurder
De kosten voor de bekendmaking van de akten van uw vennootschap of uw vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie daalden de bedragen lichtjes in 2010. Die daling was eenmalig. Vanaf 1 januari 2011 liggen de bekendmakingskosten weer een stukje hoger.

31.12.2010 : E-maaltijdcheque is geboren
Maaltijdcheques kunnen vanaf 1 januari 2011 ook elektronisch toegekend worden. Daartoe heeft de overheid een koninklijk besluit gepubliceerd die de wet verandert. De e-maaltijdcheque biedt heel wat voordelen, maar is wel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.

27.12.2010 : Uw boekhouding op een centrale computer in het buitenland houden mag
Uw boekhouding op een centrale computer in het buitenland verwerken en bewaren is toegelaten. U moet wel uw boeken kunnen voorleggen aan de belastingadministratie wanneer zij een belastingcontrole aankondigt. Voor een elektronische boekhouding is het belangrijk dat u vanuit de zetel van uw vennootschap in BelgiŽ online toegang heeft tot alle boekhoudkundige informatie en documenten. Hierover heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) recent twee adviezen gepubliceerd.

24.12.2010 : Loonbonus 2011 : nu al plannen
U kan uw werknemers motiveren door een loonbonus toe te kennen wanneer ze samen bepaalde doelstellingen behalen. Die bonus is bovendien fiscaal voordelig: bij de werknemer vrijgesteld als sociaal voordeel en bij de werkgever aftrekbaar als beroepskost. Als u zo een plan wil laten lopen tijdens kalenderjaar 2011, dan kan u daar nu best al vorm aan geven. De officiŽle procedure moet immers vůůr 31 april 2010 afgerond zijn.

20.12.2010 : Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2011
Bij het vaststellen van opzeggingstermijnen, proefperiodes of concurrentiebedingen spelen loonbedragen een belangrijke rol. De loongrenzen worden jaarlijks geÔndexeerd op 1 januari.

16.12.2010 : Verwen uw klanten met een eindejaarsgeschenk
Met de eindejaarsperiode die voor de deur staat, wil u misschien uw trouwe klanten verrassen met een geschenk. Wie dit verstandig aanpakt, kan deze relatiegeschenken op een fiscaalvriendelijke manier uitdelen.

13.12.2010 : Twin Peaks Wet hervormt de controle op het financiŽle systeem
Na de historische financiŽle crisis van 2008 kon een hervorming van het toezicht op de financiŽle sector niet uitblijven. Die hervorming, ďTwin PeaksĒ gedoopt, verloopt in twee fases. In een eerste fase wordt er een tijdelijk Comitť voor Systeemrisico's en Systeemrelevante FinanciŽle Instellingen opgericht. Dit comitť is bevoegd voor het prudentiŽle toezicht op alle systeemrelevante financiŽle instellingen in BelgiŽ. In een tweede fase verhuist heel dit toezicht naar de Nationale Bank.

10.12.2010 : Vlaamse jobkorting afgeschaft in 2011
De Vlaamse jobkorting wordt afgeschaft in 2011. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door de Vlaamse jobkorting af te schaffen kan de Vlaamse regering besparen en is het probleem van de Europese kritiek op de korting meteen van de baan.

07.12.2010 : Geen belastingvermindering voor isolerende garagepoort
De belastingvermindering voor muurisolatie is niet van toepassing voor garagepoorten. Zelfs niet wanneer de nieuwe poort voldoet aan de isolatienormen. Wanneer u een garagepoort vervangt door een goed geÔsoleerde muur, kan u wel op de belastingvermindering rekenen. Er is wel een belastingvermindering wanneer u een gepantserde garagepoort plaatst. U kan dan beroep doen op de belastingvermindering voor investeringen tegen inbraak en beveiliging. Dat bevestigt de minister van FinanciŽn in zijn antwoord op een parlementaire vraag.

04.12.2010 : CoŲperatieve vennootschappen die erkenning willen, moeten nieuw formulier gebruiken
Wie een coŲperatieve vennootschap opricht die in overeenstemming met de coŲperatieve waarden en principes werkt, kan een erkenning krijgen van de minister van Economie om lid te worden van de Nationale Raad voor de CoŲperatie. Aan die erkenning hangen verschillende fiscale en sociale voordelen vast. Als u een erkenningsaanvraag indient, gebruikt u voortaan een nieuw formulier dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober jl.

01.12.2010 : Sociaal strafwetboek bundelt sancties voor inbreuken op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
Uiterlijk op 1 juli 2011 treedt een nieuw wetboek, het sociaal strafwetboek, in werking. Alle overtredingen op de sociale wetgeving worden in dit wetboek opgenomen. De inbreuken worden in vier niveaus onderverdeeld. De hoogte van de boetes hangt af van de categorie waarin de overtreding wordt ingedeeld. Nieuw is dat de lichtste overtredingen, bijvoorbeeld het verkeerd invullen van documenten, administratief wordt geregeld.

30.11.2010 : Betaal uw sociale bijdragen in het vierde kwartaal op tijd
Een zelfstandige moet zich bij een sociaalverzekeringsfonds naar keuze aansluiten en per kwartaal sociale bijdragen betalen. Wie zijn bijdragen te laat betaalt, krijgt een verhoging van 3 procent aangerekend. En let op, daar bovenop wordt op 1 januari een extra verhoging van 7 procent aangerekend.

26.11.2010 : Win-winplan: aanwerven van bepaalde doelgroepen met uitzonderlijke voordelen
Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Wie dit jaar of in 2011 bepaalde werkzoekenden aanwerft, komt in aanmerking voor het voordelige win-winplan. Het plan biedt uitzonderlijke voordelen op de loonkost van jonge en oudere werkzoekenden via uitkeringen die de RVA uitbetaalt.

23.11.2010 : Formulier voor registerinschrijving grensoverschrijdende fusie beschikbaar
Kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen in BelgiŽ kunnen deelnemen aan een grensoverschrijdende fusie. De regels voor grensoverschrijdende fusies zijn vooral bedoeld voor kmo's die in een beperkt aantal lidstaten actief zijn en die daarvoor geen Europese naamloze vennootschap (SE) willen oprichten. Hoe moet de totstandkoming van de grensoverschrijdende fusie worden bekendgemaakt in het openbaar register waar elke vennootschap haar akten moet neerleggen?

19.11.2010 : Eco-cheques van 2009 toegekend in 2010 toch belastingvrij
De eco-cheques van 2009 die u pas in 2010 ontvangt, zijn toch vrijgesteld van belasting. De fiscus verhoogt hiervoor uitzonderlijk het jaarlijks grensbedrag tot maximum 375 euro. In principe konden eco-cheques maar tot 250 euro belastingvrij uitgekeerd worden.

17.11.2010 : Crisismaatregelen zelfstandigen worden verlengd tot eind 2010
Zelfstandigen kunnen tot het einde van dit jaar een crisisuitkering vragen. Ook de langere aanvraagtermijn voor de klassieke faillissementsverzekering wordt verlengd. Oorspronkelijk konden zelfstandigen maar van deze crisismaatregelen genieten tot eind september. De overheid heeft de maatregelen nu verlengd tot het einde van het jaar.

15.11.2010 : Rekeningen moeten binnen de 30 dagen betaald worden
Dertig dagen krijgt u om uw rekeningen te betalen. En ook u moet binnen de dertig dagen uw geld krijgen. Alleen in bijzondere omstandigheden zal u van deze algemene regel kunnen afwijken. De bestaande Europese richtlijn over laattijdige betalingen zal hiervoor aangepast worden. Op die manier wil Europa de kwetsbare kleine en middelgrote bedrijven steunen.

12.11.2010 : Kostenvergoedingen: forfaits RSZ voor bepaalde uitgavenposten
Vergoedingen van ďkosten eigen aan de werkgeverĒ die aan de werknemer worden terugbetaald zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. U moet wel voor de RSZ en de administratie het professionele karakter en de realiteit van de forfaitair terugbetaalde kosten kunnen aantonen. De RSZ heeft recent enkele forfaitaire bedragen gepubliceerd die als richtlijn dienen voor de terugbetaling van bepaalde kostenvergoedingen.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  

print