Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

09.02.2010 : Energiebesparende investeringen blijven fiscaal interessant
Kent u de regels over belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in uw woning voor inkomstenjaar 2010? Voor nieuwbouwwoningen wordt het fiscale voordeel voor een stuk beperkt. Woningen ouder dan 5 jaar kunnen blijven genieten van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven. Het belastingkrediet voor energiebesparende investeringen wordt zelfs uitgebreid.

05.02.2010 : Een eigen onderneming voor 1 euro
Droomt u van een eigen onderneming? Dan kan u er binnenkort één oprichten met 1 euro. Dat is het startkapitaal van de “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter”. De oprichting van deze nieuwe vennootschapsvorm is uiteraard aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Een boekhouder of ander financieel expert moet u helpen bij het opstellen van een financieel plan.

02.02.2010 : Wanneer moet u een crisispremie betalen?
Als uw arbeider tussen 1 januari en 30 juni 2010 wordt afgedankt zonder dringende reden, heeft hij recht op een eenmalige crisispremie van 1.666 euro netto. De nieuwe tijdelijke crisismaatregel van de regering wil arbeiders die in deze crisis worden onslagen beter beschermen.

29.01.2010 : Hoe je sociaal netwerk optimaal laten renderen?
Bijna iedereen die netwerken belangrijk vindt, heeft tegenwoordig ook een profiel op een sociaal netwerk, zoals Linked In of Facebook. Zo'n profiel biedt veel mogelijkheden om jezelf en/of je organisatie op een effectieve wijze te profileren. Het toenemende aantal leden van sociale netwerken brengt echter ook de nood aan een zekere etiquette met zich, net als bij “gewone” e-mail. Vandaar deze lijst met tien netwerkblunders of valkuilen die je het best vermijdt, wil je je sociaal netwerk optimaal laten renderen.

26.01.2010 : Werknemers betalen geen belasting op ecocheques
De ecocheque is een betaalmiddel waarmee uw werknemers ecologische diensten en goederen zoals spaarlampen en fietsen kunnen aankopen. De cheques zijn vrij van belastingen en sociale bijdragen onder bepaalde voorwaarden. Het totale bedrag van de ecocheques mag dit jaar niet meer bedragen dan 250 euro. Hoewel er al voor 110 miljoen euro aan ecocheques zijn uitgedeeld, blijft het gebruik ervan (voorlopig ?) beperkt.

22.01.2010 : Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper
De kosten voor bekendmaking van de akten van uw vennootschap of vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie dalen de bedragen lichtjes. Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe, geïndexeerde bedragen.

19.01.2010 : Tijdelijke btw-verlaging in bouwsector verlengd tot eind dit jaar
Bouwplannen? Het verlaagd btw-tarief van 6% voor een willekeurige schijf van 50.000 euro geldt nog tot 31 december 2010. U moet wel uw bouwaanvraag indienen voor 1 april 2010. De facturen mogen daarna tot eind dit jaar worden opgemaakt. Dit btw-tarief geldt ook als u een oud gebouw laat afbreken en vervangen door een nieuwbouw.

15.01.2010 : De faillissementsverzekering: inkomensgarantie voor zelfstandigen
Hopelijk wordt u nooit geconfronteerd met een faillissement. Als dit spijtig genoeg wel het geval is, kan een faillissementsverzekering uw financiële kopzorgen wat verlichten. Ze is dan wel beperkt in de tijd maar een middel om de periode tussen het faillissement en een nieuwe job te overbruggen.

13.01.2010 : Het btw-pakket in een notendop
Op 1 januari 2010 zijn de btw-regels voor grensoverschrijdende diensten gewijzigd door de invoering van de zogenaamde VAT package of btw-pakket. De hervorming is heel ingrijpend. Elke onderneming dus ook uw onderneming wordt erdoor beïnvloed.

10.01.2010 : Goed bestuur met de Code Buysse II
Goed bestuur is niet alleen noodzakelijk voor beursgenoteerde ondernemingen. Ook uw kleine of (middel)grote kmo heeft nood aan corporate governance regels. De Code Buysse II geeft richtlijnen over o.a. interne controle en risicobeheer en over een gepaste verloning voor het senior management.

07.01.2010 : Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening
Op 6 november 2009 publiceerde de Balanscentrale van de Nationale Bank van België op haar website de nieuwe modellen voor de neerlegging van de jaarrekening. De aanpassingen situeren zich grotendeels in de toelichting bij de jaarrekening.

04.01.2010 : Verplichte informatie in uw jaarrekening uitgebreid
Het opstellen van de jaarrekening is geen makkelijke klus. Voortaan moet u ook de aard en het zakelijk doel van de buitenbalansregelingen en de transacties met verbonden partijen verduidelijken. Ook de financiële betrekkingen met commissarissen moet u bijkomend toelichten in de jaarrekening. De nieuwe informatieverplichtingen zijn van toepassing op de boekjaren die starten vanaf 1 september 2008.

01.01.2010 : Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2010
Bij het vaststellen van opzeggingstermijnen, proefperiodes of concurrentiebedingen spelen loonbedragen een belangrijke rol. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

21.12.2009 : Tien tips voor een geslaagde zakenlunch
Een zakelijk gesprek verloopt zoveel makkelijker bij een goede maaltijd. Het is ook soms aangewezen om een klant of prospect even weg te halen uit zijn vertrouwde habitat, bijvoorbeeld als zaken vastzitten. Veelal helpt de meer ongedwongen sfeer van een lunch om de zaken in een ander perspectief te zien. Hieronder tien tips voor een zakenlunch waarbij alle partijen met een ‘voldaan' gevoel het restaurant verlaten.

20.12.2009 : Bijkomende vermeldingen in loonafrekening: fiscaal voordelige overuren
Dankzij de vermeldingen op zijn loonfiche kan uw werknemer nagaan hoe zijn loon juist werd berekend en welke inhoudingen er zijn gedaan. Opgelet, voortaan moeten ook het aantal overuren worden opgenomen die al dan niet recht geven op een fiscale lastenverlaging.

18.12.2009 : Verwen uw personeel met een eindejaarsgeschenk
December is dé cadeaumaand van het jaar. Wie zijn personeel wil bedanken voor de geleverde inzet, kan kiezen uit een waaier van geschenken. Het ene geschenk is fiscaal al interessanter dan het andere.

15.12.2009 : Successierechten familiebedrijven: Geen vrijstellingsaanvraag zonder bewijsstukken
Een familiale onderneming of vennootschap kan in Vlaanderen “belastingvrij” overgaan op de erfgenamen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wil u een vrijstelling van de Vlaamse successierechten bekomen, dan dient u een aanvraag in bij de Vlaamse Belastingdienst. Bij het aanvraagformulier moet u sinds oktober vorig jaar ook heel wat bewijsstukken voegen.

13.12.2009 : Vakantiegeld: Afrekening in december
Heeft u werknemers in dienst die hun gemiddelde arbeidsduur in de loop van het jaar hebben verminderd ? Dan moet u in december aan hen vertrekvakantiegeld betalen. De afrekening omvat het vakantiegeld voor de in 2009 niet-opgenomen vakantiedagen én een vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld dat u normaal pas in 2010 verschuldigd bent.

10.12.2009 : Publicatie ontslag bestuurder belangrijk voor aansprakelijkheid
Als u ontslag neemt als bestuurder is het belangrijk dat uw ontslag zo snel mogelijk wordt gepubliceerd. Zolang uw ontslag niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, blijft u aansprakelijk. Wanneer de vennootschap het ontslag niet wil publiceren, wacht dan niet af en publiceer zelf uw ontslag.

08.12.2009 : Denkt u aan uitbreiden?
Heeft u minder dan elf werknemers in dienst en denkt u aan uitbreiden ? Voor bijkomend personeel met een laag loon, kan u genieten van een fiscale vrijstelling. Deze aanvankelijk tijdelijke maatregel die meerdere keren is verlengd, is vanaf 1 januari 2008 permanent.

06.12.2009 : Invullen sociale balans eenvoudiger
De sociale balans bestaat sinds vorig jaar nog maar uit drie in plaats van uit vijf rubrieken. De rubriek met inlichtingen over de opleidingen die uw personeel hebben gevolgd, is toen volledig vernieuwd en uitgebreid. Vergeet de nieuwe bepalingen niet toe te passen. Ze gelden voor de jaarrekeningen afgesloten vanaf 1 december 2008.

03.12.2009 : Hoe optreden tegen wanbetalers?
Klanten die niet of te laat betalen, zijn begrijpelijk een doorn in uw oog. Nochtans moeten facturen in principe binnen een termijn van dertig dagen betaald zijn. Als die betalingstermijn is verstreken, beginnen er automatisch interesten te lopen. Bovendien heeft u recht op een vergoeding van de inningskosten.

01.12.2009 : Is uw bedrijf actief op onderzoeksvlak?
Heeft uw bedrijf een uitvinding ontwikkeld of verbeterd? Dan levert de fiscale regeling voor octrooi-inkomsten u mogelijk een interessante besparing op. Sinds aanslagjaar 2008 kan u 80 procent van de inkomsten van nieuwe octrooien aftrekken van de belastbare nettowinst.

27.11.2009 : Past u de notionele interestaftrek al toe?
De aftrek voor risicokapitaal of “notionele interestaftrek” is geen onbekend begrip meer in onze vennootschapsbelasting. Het systeem komt erop neer dat uw vennootschap een bedrag gelijk aan een percentage van het “gecorrigeerd” eigen vermogen extra in mindering brengt van haar belastbaar resultaat.

24.11.2009 : Vervangingsdagen van feestdagen bekendmaken vóór 15 december
Werknemers hebben recht op tien wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet worden gewerkt. Vergeet echter niet vóór 15 december een gedagtekend en ondertekend bericht uit te hangen met de vervangingsdagen van de feestdagen in 2010.

20.11.2009 : Wapen u tegen openbare werken
Belemmeren openbare werken de toegang tot uw zaak? Veroorzaakt omzetverlies tijdelijke cashflowproblemen? De Vlaamse overheid maakt het afsluiten van een overbruggingskrediet goedkoper met een rechtstreekse tussenkomst in de rentelast.

17.11.2009 : Renoveer een leegstaand pand en geniet belastingvermindering
Als u geld leent aan een (klein)kind, familielid of een vriend die een onroerend goed wil renoveren, kan u hiervoor een belastingvermindering krijgen. De vermindering geldt vanaf aanslagjaar 2010. U sluit dan met de kredietnemer een overeenkomst voor de renovatie van het leegstaand of verkrotte pand.

15.11.2009 : Kent u de Vlaamse kmo-portefeuille?
Investeren in menselijk kapitaal kost geld. Dat geld vindt uw kmo misschien wel in de Vlaamse kmo-portefeuille. Via deze subsidiemaatregel kan uw kmo jaarlijks 15.000 euro krijgen voor advies rond ondernemen, innoveren en internationaliseren.

12.11.2009 : Sport- en cultuurcheques voor uw personeel
Bent u begaan met het welzijn en de gezondheid van uw personeel? Zoekt u een originele manier om uw werknemers te motiveren en te belonen? Sport- en cultuurcheques zijn het antwoord! De cheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen én de personenbelasting.

09.11.2009 : Kent u het passiefhuisconcept?
Het passiefhuisconcept is het antwoord op stijgende energieprijzen en klimaatuitdagingen. Niet alleen woningen, maar ook kantoren en fabrieken kunnen volgens dit principe worden opgetrokken. Met een passiefhuis maakt u bovendien aanspraak op fiscale voordelen.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  

print