Aankoop nieuwe woning wordt duurder

Wanneer u een nieuwe woning koopt, zal u vanaf 1 januari 2011 btw betalen op de aankoop van de grond. Op de aankoop van een “oude” woning, blijft het registratierecht verschuldigd.

Wat verandert voor de aankoop van een nieuwe woning?

Vanaf 1 januari 2011 zal de verkoop van een nieuw gebouw volledig onderworpen zijn aan btw. Dat betekent dat niet alleen op het gebouw, maar ook op de bijhorende grond btw verschuldigd zal zijn. Het standaard btw-tarief van 21% is hier van toepassing.

De “bijhorende grond” betekent dat het gebouw onlosmakelijk verbonden moet zijn met de grond.

Een gebouw is “nieuw” gedurende de periode die loopt van het jaar van eerste ingebruikname tot op 31 december van het tweede jaar dat erop volgt. Dat betekent dat wanneer u een nieuwe woning voor de eerste keer betrekt in maart 2010, deze woning “nieuw” blijft tot 31 december 2012.

Na de afloop van die periode zal u registratierechten betalen op de volledige aankoopprijs van het gebouw.

België heeft zijn wetgeving aangepast om op die manier in lijn te zijn met de Europese regels. Op basis van de wet is het mogelijk dat de nieuwe regel in werking treedt nog voor 1 januari 2011, maar de regering zal wellicht geen gebruik maken van die mogelijkheid.

Aankoop van een woning in 2010

De huidige Belgische wetgeving bepaalt dat een terrein niet verkocht kan worden met btw. Wanneer u een nieuwe woning aankoopt, betekent dat dat u op een gedeelte van de aankoopprijs btw zal betalen en op een ander deel registratierechten.

Bij nieuwbouw heeft de verkoper de mogelijkheid om het gebouw te verkopen mét btw. Op die manier kan hij zelf de btw die hij ontvangt, aftrekken van de btw die hij zelf moet betalen. Ook hier is het basistarief van 21% van toepassing.

Aangezien de btw alleen van toepassing is op het gebouw en niet op de grond, moet de verkoopprijs opgesplitst worden. Op de grond zal de koper 10% registratierechten betalen en op het gebouw 21% btw.

Wanneer u een woning in het Brusselse of Waalse gewest koopt, betaalt u 12,5% registratierechten. Voor bescheiden woningen is er een verlaagd tarief van 5% in het Vlaamse gewest en 6% in het Waalse gewest. In het Brusselse gewest is geen verminderd tarief voorzien.

Er is ook een verlaagd btw tarief van 6% voorzien voor de eerste schijf van 50 000 euro van de kostprijs van de constructie van nieuwbouw van gezinswoningen

En als u alleen een bouwgrond koopt?

De verkoop van grond blijft onderworpen aan registratierechten. Bijgevolg blijft het aankopen van bouwgrond vrijgesteld van btw. Hierop is alleen het evenredig registratierecht verschuldigd. Dit bedraagt 10% van de aankoopprijs wanneer u een grond in het Vlaamse gewest koopt.

print