Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

07.11.2009 : Groene leningen voor energiezuinige investeringen
Heeft u verbouwingsplannen om uw woning energievriendelijker te maken? Die uitgaven kunnen u voor het aanslagjaar 2010 een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Als u leent voor de energiebesparende investeringen, heeft u bovendien recht op een interestbonificatie ťn een belastingvermindering op de resterende betaalde interesten.

05.11.2009 : Aanvullende dekking bij kredietverzekering nodig?
Krijgt uw onderneming een verminderde dekking van uw kredietverzekeraar? Dan kan u voortaan een beroep doen op de aanvullende dekking Belgacap. Momenteel geldt het systeem wel enkel voor binnenlandse transacties.

02.11.2009 : Wat doen als u niet akkoord gaat met uw aanslagbiljet?
Weet u dat u fouten in een aanslagbiljet kan laten corrigeren, ook nadat de bezwaartermijn is verstreken? U stuurt daarvoor een schriftelijk bezwaarschrift naar de bevoegde gewestelijke directeur.

10.09.2009 : Koopkracht: Beloon uw personeel met ecocheques
Wil u aandacht voor het milieu combineren met een formule van loonsverhoging voor uw personeel? Dan is de ecocheque misschien iets voor u. De ecocheque is een betaalmiddel waarmee uw werknemers ecologische diensten en goederen zoals spaarlampen en fietsen kunnen aankopen. De cheques zijn vrij van belastingen en sociale bijdragen.

09.09.2009 : De ideale balans: Vergeet niet vooraf te betalen
Het niet-tijdig voorafbetalen van de vennootschapsbelasting heeft een fiscaal niet-aftrekbare belastingverhoging tot gevolg. Meteen een zeer dure financiering. FinanciŽle middelen die u nodig heeft om te investeren, moeten zoveel mogelijk binnen uw onderneming blijven. De belasting wordt dus best vooraf betaald.

08.09.2009 : Hervorming gerechtelijk akkoord: Hoe betalingsmoeilijkheden overleven?
Kampt uw bedrijf met ernstige maar overkomelijke betalingsmoeilijkheden? Van zodra de continuÔteit van uw onderneming wordt bedreigd, kan u voortaan kiezen uit drie nieuwe opties: het minnelijk akkoord, een reorganisatieplan of een overname. En er zijn nog extra wapens die u beschermen tegen een dreigend faillissement.

07.09.2009 : Btw-tegoed: Maandelijkse teruggaaf ook voor u?
U weet dat in principe 'btw-tegoeden' slechts ťťnmaal per kwartaal worden terugbetaald. Misschien bent u al bij de ondernemingen die een machtiging kunnen aanvragen om de tegoeden maandelijks terugbetaald te krijgen. Zoniet onthou dan dat die mogelijkheid dit jaar is uitgebreid.

06.09.2009 : Crisismaatregel: Economische werkloosheid voor 'bedienden'
Heeft u niet voldoende werk voor uw bedienden? Dan kan u nu hun arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen. Deze nieuwe maatregel is vergelijkbaar met de economische werkloosheid voor arbeiders. Hij geldt tot en met 31 december 2009.

05.09.2009 : Fiscaliteit: Bouwplannen? Profiteer van de btw-verlaging!
Heeft u concrete bouwplannen? Dan is het nu het moment om uw bouwproject te starten. Voor nieuwbouw daalt het btw-tarief van 21 procent naar 6 procent. De maatregel geldt wel alleen voor facturen opgemaakt in 2009.

04.09.2009 : Jaarrekening: Invullen sociale balans eenvoudiger
De sociale balans bestaat nog maar uit drie in plaats van uit vijf rubrieken. De rubriek met inlichtingen over de opleidingen die uw personeel hebben gevolgd, is volledig vernieuwd en uitgebreid.

03.09.2009 : Kredietverlening: Op zoek naar een extra waarborg?
Als starter, kmo of vrij beroeper ontbreekt het u niet aan nieuwe projecten. Maar het voorleggen van voldoende zekerheden is een andere zaak. De Waarborgregeling biedt uw bank of kredietverschaffer in dat geval meer zekerheid. Om de gevolgen van de financiŽle crisis van het najaar 2008 op te vangen, is deze Vlaamse regeling wat aantrekkelijker gemaakt.

02.09.2009 : Financieel beleid: Nieuwe regeling voor inkoop eigen aandelen
Hoe een krachtiger financieel beleid voeren ťn inspelen op de wensen van uw aandeelhouders? Via de inkoop van eigen aandelen kan het. De procedure is aan strenge voorwaarden onderworpen. Een aantal van die voorwaarden is sinds 1 januari 2009 versoepeld.

01.09.2009 : Fiscale controle: Fraudetermijnen verlengd
De inkomstenbelasting wordt in principe gevestigd uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Maakt u zich schuldig aan fraude, dan beschikt de Administratie voortaan over een aanslag- en controletermijn van zeven jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  

print