Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

09.08.2010 : Neerlegging jaarrekening op papier voorgoed passé
Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Sinds 21 juni 2010 kan u de jaarrekening niet langer op papier neerleggen bij de Nationale Bank van België. Als u de jaarrekening niet online kan neerleggen, kan u deze op papier enkel nog opsturen naar de hoofdzetel van de Balanscentrale in Brussel.

05.08.2010 : St'art invest fonds steunt creatieve kmo's
Ondanks de wereldcrisis groeit de culturele en creatieve sector sneller dan de rest van de economie. Bent u actief in die sector maar heeft u problemen om financiering voor uw ontwikkeling te vinden? Wanneer uw creatieve kmo zich vestigt in Brussel of Wallonië kan u bij het investeringsfonds St'art aankloppen. Het fonds zorgt voor uitgestelde leningen en deelnemingen in het kapitaal.

02.08.2010 : Hogere boetes voor illegale reclame langs gewestwegen
Illegale reclame langs de Vlaamse gewestwegen wordt toch strenger beboet. Door een berekeningsfout bij de omzetting naar euro, bedroeg de boete slechts tussen de 1,25 euro en 50 euro. Deze fout wordt nu rechtgezet waardoor u voor verboden reclame tot 11.000 euro beboet kan worden.

31.07.2010 : Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer
De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever.

28.07.2010 : Het financieel plan van de S-BVBA
Vanaf 1 juni kan u een BVBA oprichten met 1 euro kapitaal. Een boekhouder of ander financieel expert moet helpen bij het opstellen van het financieel plan. De minimumvereisten van dit plan zijn nu wettelijk vastgelegd. U kan uiteraard een uitgebreider financieel plan opstellen voor uw starters-BVBA.

25.07.2010 : Kan u een goedgekeurde en neergelegde jaarrekening nog wijzigen?
In principe is een jaarrekening die door uw algemene vergadering is goedgekeurd bindend voor uw vennootschap. In de rechtsleer en rechtspraak wordt dit beginsel wel genuanceerd. U kan een jaarrekening wijzigen als u materiële fouten wil herstellen.

23.07.2010 : Ecocheque heeft apart fiscaal regime
Heel wat werknemers en bedrijfsleiders hebben vorig jaar een ecocheque gekregen. Deze cheque wordt niet als loon aanzien, maar is aan een bijzonder fiscaal regime onderworpen. Voor u als werknemer of bedrijfsleider is dit een fiscaal cadeautje waar u geen belasting op betaalt. De fiscus bevestigde recent de fiscale regeling van de ecocheque.

19.07.2010 : Zelfstandigen kunnen crisisuitkering aanvragen tot eind september 2010
Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen een uitkering aanvragen wanneer zij het economisch moeilijk hebben. Zij kunnen eigenlijk genieten van de faillissementsverzekering die oorspronkelijk alleen voor gefailleerden bedoeld was. Deze maatregel is tijdelijk en recent verlengd tot eind september 2010.

15.07.2010 : Crisispremie voor arbeiders verlengd tot eind september
Ondanks de eerste signalen van economisch herstel, voelen veel bedrijven de naschokken van de crisis. Daarom heeft het parlement de crisispremie (en de andere crisismaatregelen) verlengd tot 30 september 2010 en de strenge formaliteiten die u moet nakomen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschrapt.

12.07.2010 : Kinderoppaskosten aftrekken voor een gehandicapt kind tot 18 jaar
De kosten die u doet voor de opvang van uw kinderen onder de 12 jaar kan u onder voorwaarden fiscaal aftrekken. Voor een zwaar gehandicapt kind is de leeftijdsgrens opgetrokken naar 18 jaar. Om de kosten te bewijzen, heeft u een modelattest nodig dat wordt uitgereikt door de opvanginstelling. Dit attest is recent gewijzigd naar aanleiding van het optrekken van de leeftijdsgrens voor zwaar gehandicapte kinderen.

08.07.2010 : Onderhoudsuitkering in jaar van feitelijke scheiding toch aftrekbaar
Onderhoudsuitkeringen die u aan uw (ex)echtgenoot betaalt in het jaar van feitelijke scheiding zijn voor 80% aftrekbaar van uw netto-inkomsten van dat jaar. Hiervoor moeten de algemene voorwaarden om onderhoudsuitkeringen af te trekken voldaan zijn. De fiscus heeft haar standpunt recent gewijzigd naar aanleiding van een evolutie in de rechtspraak.

05.07.2010 : Tweede call ecologiesteun gelanceerd
De Vlaamse overheid heeft een tweede oproep gelanceerd voor het aanvragen van ecologiesteun. U kan nog tot en met 31 augustus 2010 een subsidiedossier indienen voor ecologie-investeringen via de website van het agentschap Ondernemen.

02.07.2010 : Een tijdelijke vervanger nodig ?
Moet u tijdelijk uw beroepsactiviteit opschorten? In het nieuwe “register van vervangende ondernemers” vindt u wellicht een bekwame bedrijfsleider zodat uw zaak kan openblijven. De nieuwe dienstverlening bestaat sinds 1 juli jl.

30.06.2010 : Aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 15 september
Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 15 september 2010. Als u de aangifte online via Vensoc indient, dan krijgt u een maand extra, tot 15 oktober 2010. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing

26.06.2010 : Registratie als aannemer niet langer nodig voor 6% btw
Om van een verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, moet uw aannemer van bouw- of renovatiewerken niet langer geregistreerd zijn. Deze voorwaarde wordt geschrapt naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Ook om van de belastingvermindering te genieten voor bepaalde energiebesparende investeringen is het niet langer vereist dat de aannemer in België geregistreerd is.

23.06.2010 : “Familieplan voor zelfstandigen” wil privé en professioneel leven beter verzoenen
Ondanks de moeilijke economische situatie heeft de regering blijvend aandacht voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het “Familieplan voor zelfstandigen” bevat vijf nieuwe maatregelen die vooral jonge vrouwelijke zelfstandigen wil helpen om hun privé en professioneel leven beter op elkaar af te stemmen.

20.06.2010 : Zet in op de inzetbaarheid van uw medewerkers
Optimale inzetbaarheid is vandaag een must. Tien tips om de employability van uw medewerkers te verhogen.

16.06.2010 : Aanslagbiljet onroerende voorheffing binnenkort in de bus
Jaarlijks moet u onroerende voorheffing betalen op de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent. U krijgt daarvoor elk jaar een aanslagbiljet toegestuurd. Dat aanslagbiljet mag u dit jaar tussen begin mei en einde augustus verwachten.

12.06.2010 : De inhoud van het nieuwe remuneratieverslag
Zijn uw aandelen toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels ? Dan bent u verplicht vanaf het boekjaar dat start na 23 april 2010 om in het jaarverslag een afzonderlijk remuneratieverslag op te nemen over de verloning van uw bestuurders en topmanagers.

10.06.2010 : Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?
Een eigen zaak opstarten vergt heel wat administratie. U moet bepaalde beslissingen nemen en overwegingen maken. Zo kan u best even stilstaan bij de keuze of u zich zal inschrijven als zelfstandige of als loontrekkende. Om verrassingen te voorkomen, is een nauwkeurige analyse geen overbodige luxe.

08.06.2010 : Een nieuwe wet deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde vennootchappen
Ook België heeft voortaan een wettelijke regeling voor bonussen en vertrekvergoedingen van topmanagers van beursgenoteerde vennootschappen. Een nieuwe wet over deugdelijk bestuur legt beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven een aantal verplichtingen op zoals het opstellen van een verklaring van deugdelijk bestuur en van een remuneratieverslag. De wet is een omzetting van Europese richtlijnen en aanbevelingen over corporate governance.

06.06.2010 : Nieuwe definitie kmo voor voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2011
Als u een opstartende kmo bent, dan moet u de eerste drie jaar geen voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting doen. De overheid heeft recent de definitie van kmo voor deze maatregel gewijzigd. Die nieuwe definitie gaat in vanaf aanslagjaar 2011 ofwel voor alle boekjaren die eindigen tussen 31 december 2010 en 30 december 2011.

02.06.2010 : Pas zelf gratis online gegevens aan in de Kruispuntbank
Voortaan kan u zelf online bepaalde gegevens invoeren, wijzigen en schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Welke gegevens u kan aanpassen, is afhankelijk van het type van onderneming. De KBO Private Search is beveiligd en vereist het gebruik van een burgertoken of een elektronische identiteitskaart.

30.05.2010 : Uw aandeelhouders beslissen of een deskundigenverslag nodig is bij fusie of splitsing
Fusie- en splitsingsvoorstellen moeten voortaan niet meer onderzocht worden door een deskundige. De commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant moet ook geen deskundigenverslag meer opstellen als alle houders van aandelen en andere stemrechthoudende effecten het daarover eens zijn.

29.05.2010 : U betaalt minder belastingen voor een elektrische of hybride bedrijfswagen
Er is een nieuwe regeling om het voordeel van alle aard te berekenen voor uw bedrijfswagen. Nu is de berekening naast het aantal privékilometers, ook gebaseerd op het type van brandstof en de CO2 uitstoot van het voertuig. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2010.

27.05.2010 : Fietsen naar het werk: de fiscale voordelen op een rijtje
Als u naar het werk fietst, dan kan u rekenen op een aantal fiscale voordelen zoals een hogere belastingvrije kilometervergoeding. Ook voor uw werkgever is het fiscaal interessant om u bijvoorbeeld een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen. Wij zetten alle fiscale fietsvoordelen op een rijtje. De fiscale voordelen gelden zowel voor werknemers als bedrijfsleiders.

24.05.2010 : Privégebruik van bedrijfsgsm belast op werkelijke waarde
Steeds meer werknemers ontvangen een bedrijfsgsm. Wanneer deze alleen beroepsmatig gebruikt mag worden, dan is er geen probleem op het niveau van belastingen. In de praktijk mag de gsm ook vaak privé gebruikt worden. En net daar knelt het schoentje. Dergelijk privégebruik is immers een voordeel dat onderworpen moet worden aan belasting.

23.05.2010 : Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2010 beschikbaar
De fiscus heeft op 19 maart 2010 het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. De papieren formulieren worden in principe in de loop van het eerste semester van 2010 verstuurd. U moet uw aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2010. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u tijd tot 15 juli. We bekijken ook even de risico's die u loopt wanneer u nalaat uw aangifte tijdig in te dienen.

20.05.2010 : Op zoek naar jobstudenten ?
Iedereen kijkt stilaan uit naar de grote vakantie. Om de afwezigheid van personeel tijdens deze periode op te vangen, kan u studenten aanwerven. Zowel u als werkgever, als de student moet een aantal bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden naleven.

18.05.2010 : Start2surf@home pakket aankopen tot eind 2010
Als u een eigen PC aankoopt in de vorm van een "Start2surf@home"-pakket, dan kan u genieten van een fiscale aftrek. Hiermee wil de overheid meer Belgen toegang verlenen tot het internet. De maatregel is een verlenging van het eerder gekende “internet voor iedereen”.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  

print