DISCLAIMER :

Alle informatie die door de redactie van Wolters Kluwer is verstrekt, is met grote zorg samengesteld en geverifieerd. Wolters Kluwer kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde 'Content'. Wie de Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

Eveneens voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Wolters Kluwer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Wolters Kluwer stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van haar online diensten maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Wolters Kluwer aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot enige vergoeding, tenzij in geval van aanwijsbare opzettelijke fout door Wolters Kluwer.

print