Beroepsinkomsten in Nederland: fiscale gevolgen

Wie in België woont, maar in Nederland werkt, zal in principe in Nederland belastingen moeten betalen. Wie het grootste deel van zijn inkomsten in Nederland haalt, wordt er beschouwd als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit heeft als voordeel dat men grotendeels recht heeft op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige: wat is dat juist?

Het begrip 'kwalificerend buitenlands belastingplichtige' is nieuw in het Nederlands fiscaal recht sinds 2015. Tot eind 2014 waren de regels voor buitenlanders die een (groot) deel van hun beroepsinkomsten in Nederland behaalden nog anders.

Voordeel van de kwalificatie als 'kwalificerend buitenlands belastingplichtige' is dat men verschillende (maar niet alle) tegemoetkomingen krijgt waarop ook Nederlandse inwoners recht hebben. Het gaat daarbij om aftrekposten (bv. de hypotheekrenteaftrek te vergelijken met onze woonbonus), heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen. Een heffingskorting is te vergelijken met onze belastingverminderingen: het gaat om bedragen die rechtstreeks worden afgetrokken van de verschuldigde belasting.

Aangezien de kwalificatie heel wat voordelen geeft in de vorm van aftrekposten, kan niet zomaar iedereen er van genieten. Enkel inwoners van een EER-landen, Zwitserland of de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius komen in aanmerking als ze minstens over 90 % van hun inkomen belasting betalen in Nederland en een inkomensverklaring van hun eigen fiscus (land waar ze wonen) hebben.

Enkel voor wie over 90 % van zijn inkomen in Nederland belasting betaalt

Een belastingplichtige moet over 90 % van zijn wereldwijd inkomen in Nederland belasting betalen om in aanmerking te komen. Dat is niet het geval voor iedereen die in Nederland werkt. Wie bijvoorbeeld deels in België werkt en deels in Nederland zal niet aan die 90 % drempel komen, hetzelfde geldt voor wie enkel in Nederland beroepsinkomsten heeft, maar in België nog veel roerende of onroerende inkomsten verwerft waarop hij in België wordt belast.

Voorbeeld

Jan is Belg, woont in Antwerpen en werkt al jaren in Nederland. Hij heeft een jaarloon van 40.000 euro:

Jan heeft geen andere (Belgische inkomsten), maar enkel zijn Nederlands loon dat volledig in Nederland wordt belast: hij betaalt over 100 % van zijn inkomsten in Nederland belasting. Hij is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige;

Jan verwerft in België nog 17.000 euro andere inkomsten, o.a. uit de verhuur van een appartement en een beperkte nevenactiviteit als zelfstandige in België, deze inkomsten zijn enkel belastbaar in België en niet in Nederland. Jan betaalt over 40.000/57.000 (Nederlandse/wereldwijde inkomsten) of plusminus 70 % van zijn inkomsten belasting in Nederland. Hij is geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Een inkomensverklaring van de Belgische fiscus

U moet in Nederland een attest indienen met een overzicht van uw Belgische aangifte, uitgereikt door de Belgische fiscus.

Tegemoetkomingen voor Belgen die in Nederland werken

Belgen die in Nederland werken en teveel Belgische inkomsten hebben waardoor ze de 90 %-drempel niet bereiken, krijgen toch in Nederland nog een tegemoetkoming.

Ze krijgen nog enkele:

aftrekposten, o.a. kosten van openbaar vervoer, verliezen uit werk en woning uit vorige belastbare tijdperken, betaalde onderhoudsuitkeringen ex-partner; EN

heffingskortingen, o.a. levensloopverlofkorting, werkbonus, algemene heffingskorting.

imprimer