Meerwaarden op aandelen soms belast

Houdt u met uw vennootschap aandelen aan ? Denkt u eraan ze te verkopen ? Wees dan oplettend. Voortaan zijn de meerwaarden die uw vennootschap hierop realiseert niet meer automatisch van belasting vrijgesteld. In bepaalde gevallen wordt u een bijzonder tarief van 25% opgelegd.

Wanneer wordt een meerwaarde op aandelen belast ?

De meerwaarden op aandelen zijn vanaf nu slechts vrijgesteld als uw vennootschap ze minstens één jaar ononderbroken in volle eigendom behoudt. Als u ze sneller van de hand doet, wordt de meerwaarde belast aan een afzonderlijk tarief van 25,75% (25% + 3% aanvullende crisisbijdrage). Het nieuwe regime geldt zowel voor aandelen die u aanhoudt als financiële vaste activa, als voor (beursgenoteerde) aandelen die u louter als geldbelegging in bezit heeft.

voorbeeld

Uw vennootschap heeft 100 aandelen van de NV X gekocht  op 1 september 2011 tegen een prijs van 50.000 euro. Op 1 juli 2012 kunt u deze deelneming terug verkopen aan 75.000 euro, waarmee u een meerwaarde realiseert van 25.000 euro. Aangezien u de aandelen minder dan een jaar heeft behouden, zal u 6.437,50 euro belasting moeten betalen. Als u de aandelen pas op 1 oktober 2012 zou verkopen, is de meerwaarde volledig belastingvrij.

Hoe wordt de termijn van één jaar beoordeeld ?

Het lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig om bij de vervreemding van aandelen te bepalen hoelang deze al in bezit waren van de verkopende vennootschap. Toch kan dit in de praktijk problemen opleveren, met name bij de gespreide aankoop van aandelen.

voorbeeld

Uw vennootschap koopt 100 aandelen op 1 juni 2011, en nog eens  100 op 15 oktober 2011. Op 1 juli 2012 verkoopt u 100 aandelen, met een meerwaarde van 10.000 euro.

Het is in dit voorbeeld erg belangrijk om te weten welke aandelen er verkocht werden : de aandelen aangekocht op 1 juni 2011 (meer dan één jaar in bezit, dus meerwaarde vrijgesteld) of de aandelen gekocht op 15 oktober 2011 (minder dan één jaar in bezit, dus belastbaar aan 25,75%).

Het is niet helemaal duidelijk hoe bepaald moet worden welke aandelen verkocht worden. Om problemen te vermijden, kan u bij de verkoop best expliciet aangeven welke aandelen u wenst te verkopen.

Nog enkele opmerkingen

Hoewel de meerwaarden die binnen het jaar worden gerealiseerd belast worden, blijven de minderwaarden die binnen het jaar worden gerealiseerd niet-aftrekbaar.

Ter volledigheid moet nog opgemerkt worden dat meerwaarden op aandelen ook belast worden, wanneer het gaat om aandelen die niet voor dbi-aftrek in aanmerking komen. Het gaat onder meer om aandelen van vennootschappen die niet aan de Belgische vennootschapsbelasting of een gelijkaardige buitenlandse belasting onderworpen zijn of die in hun land van vestiging aan een aanzienlijk gunstiger fiscaal regime zijn onderworpen (in het kort: ondernemingen gevestigd in belastingparadijzen). Meerwaarden op deze aandelen worden belast aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting: 33,99% (33% + 3% aanvullende crisisbijdrage). Hoelang u deze aandelen heeft behouden, speelt in dat geval geen rol.

afdrukken