Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

10.02.2012 : Regels tijdskrediet minder soepel
Het Regeerakkoord Di Rupo I sleutelt ook aan het tijdskrediet om belangrijke besparingen rond te krijgen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wijzigen en worden verder beperkt in de tijd. Bovendien wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een gemotiveerd tijdskrediet en een niet-gemotiveerd tijdskrediet.

06.02.2012 : Van “Brugpensioen” naar “werkloosheid met bedrijfstoeslag”
Sinds 1 januari 2012 spreken we niet langer over brugpensioen maar over het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". We korten deze benaming af als "SWT". SWT zal pas mogelijk zijn vanaf 60 jaar en na een loopbaan van 40 jaar. Nieuwe cao's moeten vanaf begin dit jaar met deze regeling rekening houden. Bestaande cao's en hernieuwde cao's krijgen uitstel tot 1 januari 2015.

04.02.2012 : Geďndexeerde grensbedragen in de personenbelasting voor 2012
De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.

01.02.2012 : Wordt vervolgd: voordelen alle aard voor bedrijfswagens verder toegelicht
De nieuwe berekening van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens heeft al heel wat stof doen opwaaien. Ondertussen werd er aan de nieuwe regeling alweer gesleuteld. Daarnaast heeft de FOD Financiën antwoorden gepubliceerd op een reeks veel gestelde vragen. De aangepaste regeling wordt daarom ook opnieuw toegelicht, met het oog op de laatste wijzigingen.

31.01.2012 : Groene investeringen worden minder interessant
Tot voor kort bestonden er in de personenbelasting vele verminderingen voor energiebesparende uitgaven in privéwoningen. De regering heeft er, op zoek naar extra inkomsten, flink de schaar in gezet. Een kort overzicht van wat nog wel kan en wat niet meer.

25.01.2012 : Hogere tarieven in de roerende voorheffing: hoe zit het precies?
De nieuwe regering heeft aan het systeem van de roerende voorheffing heel wat wijzigingen aangebracht. De tarieven werden verhoogd en er werd een bijkomende heffing van 4 % ingevoerd. We zetten de nieuwe regeling aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen.

21.01.2012 : Aangifte roerende voorheffing kan vanaf 2012 elektronisch
De fiscus zet steeds meer in op modernisering en vereenvoudiging. Al enkele jaren kunnen belastingplichtigen hun aangifte indienen via ‘tax-on-web'. Verdergaand op deze trend kan sinds 1 januari 2012 ook de aangifte in de roerende voorheffing elektronisch worden ingediend. De FOD Financiën heeft hiervoor een nieuw instrument ontwikkeld: ‘Rv-on-Web'.

18.01.2012 : Thuis- en telewerk: Bent u klaar voor “Het Nieuwe Werken”?
Is uw organisatie klaar voor “Het Nieuwe Werken“? Flexibel omgaan met arbeidstijd en werkomgeving is nu eenmaal de toekomst. De aard van het werk bepaalt of “Het Nieuwe Werken“ wel of niet kan in uw bedrijf.

15.01.2012 : Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening en sociale balans
Op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank vindt u nieuwe modellen voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen. Ook de sociale balans is aangepast. Jaarrekeningen die u vanaf 26 maart 2012 via het internet neerlegt, moeten aan de nieuwe vereisten voldoen. Ondernemingen die de nieuwste modellen al eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.

12.01.2012 : Betaald educatief verlof voor schooljaar 2011-2012
Het schooljaar 2011-2012 is al een paar maanden bezig. Kent u de wijzigingen binnen het stelsel van het betaald educatief verlof? Het loonplafond en het forfait voor de terugbetaling aan de werkgever zijn aangepast. Vorig schooljaar bleven die bedragen ongewijzigd. De nieuwe bedragen zijn officieel sinds 29 november 2011.

09.01.2012 : Wordt de aankoop van een onroerend goed duurder door de btw-plicht van notarissen?
Een van de vele maatregelen genomen door de nieuwe regering Di Rupo I is het invoeren van een btw-plicht voor notarissen. Ook voor u brengt dit mogelijke gevolgen met zich mee. We lichten ze kort toe.

08.01.2012 : Hoeveel betaalt u voor het bekendmaken van vennootschapsakten in 2012?
De kosten voor de bekendmaking van de akten van uw vennootschap of uw vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Vanaf 1 januari 2012 betaalt u weer een beetje meer vergeleken met vorig jaar.

04.01.2012 : Tarieven voor 2012 voor neerlegging van de jaarrekening
Vanaf 1 januari 2012 betalen vennootschappen meer voor de openbaarmaking van hun jaarrekening. De Nationale Bank heeft de nieuwe openbaarmakingskosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2011. Deze kosten worden elk jaar geďndexeerd.

30.12.2011 : Geheime commissielonen: verstrengde toepassing of toch niet?
Sommige kosten zijn maar als beroepskost aftrekbaar voor zover ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. De niet-naleving van deze verantwoordingsplicht wordt erg zwaar gesanctioneerd. Er kan u dan immers een bijzondere aanslag geheime commissielonen opgelegd worden. Die aanslag bedraagt 309 %. Een recente instructie van de administratie schreef een striktere toepassing voor, maar de minister van Financiën komt daar al weer op terug.

27.12.2011 : Vorige verliezen na wijziging van de controle over uw onderneming
De verliezen die uw vennootschap in vorige jaren maakte, kunnen in latere tijdperken nog van de winst worden afgetrokken. Wanneer er een ‘controlewissel' plaats vindt in de loop van het jaar, gaan de vorige verliezen in principe echter verloren. Met andere woorden: de vorige verliezen mogen niet meer worden afgetrokken van latere winsten. Hieronder wordt het hoe en waarom van deze regel uit de doeken gedaan.

23.12.2011 : Toelichting bij jaarrekening vereenvoudigd
De informatie die vennootschappen moeten opnemen in de toelichting bij hun jaarrekening wordt vereenvoudigd. De wijzigingen situeren zich vooral op het vlak van de consolidatie en de sociale balans. Verder wordt het ondernemingsnummer ingevoerd.

20.12.2011 : Pensioensparen: het verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening
Pensioensparen is geen overbodige luxe; de overheid moedigt het trouwens aan met fiscale voordelen. U kan daarbij kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. Waarin zit 'm het verschil?

16.12.2011 : Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2012
In de Wet op de arbeidsovereenkomsten vindt u loonbedragen die een invloed hebben op de duur van opzeggingstermijnen en de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract. De loongrenzen worden jaarlijks geďndexeerd op 1 januari.

12.12.2011 : Omzetting ecocheques in maaltijdcheques mogelijk vanaf 1 oktober 2011
Vanaf 1 oktober 2011 mag u ecocheques omzetten in maaltijdcheques en omgekeerd. Als u voldoet aan de algemene toekenningsvoorwaarden, betaalt u geen RSZ-bijdragen voor deze omzetting. Ook de fiscus heeft zich aangesloten bij het standpunt van de RSZ.

11.12.2011 : Steunmaatregelen voor landbouwers ook in 2012
Om de gevolgen van de economische crisis voor de landbouw op te vangen, heeft de wetgever eind 2009 een aantal fiscale gunstmaatregelen in het leven geroepen. O.a. door het aanhouden van de economische crisis wordt de regeling nu verlengd tot 2012. Hierna brengen we kort de bestaande steunmaatregelen in herinnering. Er worden geen nieuwe voorwaarden opgelegd om van de voordelen te kunnen genieten.

08.12.2011 : Inschrijving vennootschap: formulieren aangepast
Wie wil starten als ondernemer, moet de oprichting van zijn vennootschap bekendmaken in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor bestaan wettelijke formulieren. Die zijn onlangs aangepast omdat burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen met handelsdoel hun bankrekeningnummer niet meer moeten meedelen aan de griffies van de rechtbanken van koophandel. De vraag om het rekeningnummer van de burgerlijke vennootschappen in te vullen, werd dan ook geschrapt van het aanvraagformulier.

04.12.2011 : Nieuwe regels voor overdracht familiale ondernemingen
In het Vlaams Gewest kunnen familiale ondernemingen op fiscaal gunstige wijze aan de volgende generatie worden overgedragen. Het begrotingsdecreet van de Vlaamse Regering hervormt het bestaande systeem. Het nieuwe regime blijft gunstig voor de belastingplichtige, maar is vooral duidelijker en eenvoudiger.

01.12.2011 : Verlaagd schenkingsrecht op bouwgrond verlengd
In het Vlaams Gewest is de schenking van bouwgronden aan een verlaagd tarief onderworpen. Het begrotingsdecreet 2012 voorziet voor een laatste maal in een verlenging van dit gunstregime tot 31 december 2014. Daarnaast voert het decreet enkele nieuwe voorwaarden in voor de toepassing van het verlaagde tarief.

30.11.2011 : Welke waarborgen heb ik wanneer mijn bank failliet gaat?
Het onderwerp is niet langer taboe. Zelfs in België kan een bank failliet worden verklaard, terwijl dat enkele jaren geleden nog totaal onmogelijk leek. In dit artikel gaan we na wat er gebeurt met de deposito's die bij een dergelijke bank staan.

28.11.2011 : Successierechten: de sterfhuisclausule herbekeken en opnieuw afgewezen
De administratie heeft de techniek van de zogenaamde ‘sterfhuisclausule' opnieuw afgeschoten. De beslissing van 15 juli 2011 van de administratie gaat in tegen de visie van het Hof van Cassatie.

26.11.2011 : Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor weldenkende ondernemers
Uw brandpolis komt gepast tussenbeide als uw zaak, praktijk of bedrijf werd geteisterd door een brand of door een storm. Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt.

22.11.2011 : Circulaire maaltijdcheques: aantal werkelijke arbeidsdagen
U kan belastingvrij maaltijdcheques toekennen als het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk is aan het aantal dagen waarop de werknemer of zelfstandige bedrijfsleider effectief arbeidsprestaties levert. Een nieuwe circulaire van 2 september 2011 geeft toelichting bij het bepalen van dit aantal werkelijke arbeidsdagen van een werknemer of bedrijfsleider op basis waarvan hij recht heeft op fiscaal vrijgestelde maaltijdcheques.

20.11.2011 : Genoeg te eten en te drinken met de btw-regels op maaltijden en drank
U bestelt schotels bij een traiteur voor een vergadering, u biedt uw klanten een ontbijt aan, u neemt een drankje aan een drankautomaat of u haalt een maaltijd af bij de Quick. Maar weet u welk btw-tarief schuilgaat achter de vermelde prijzen? Hier antwoorden we in een notendop op uw belangrijkste vragen over btw op maaltijden en drank.

18.11.2011 : Mogelijkheden voor minnelijke schikking uitgebreid
Sinds 16 mei 2011 zijn de mogelijkheden om in de loop van een strafprocedure over te gaan tot een minnelijke schikking aanzienlijk verruimd. Ook voor sociale en fiscale strafzaken is deze wijziging relevant.

15.11.2011 : Sociale verkiezingen 2012: wees voorbereid
De sociale verkiezingen 2012 vinden plaats van 7 mei tot en met 20 mei 2012. Uw werknemers kiezen dan de nieuwe afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemingsraad. De organisatie van de sociale verkiezingen start nog dit jaar volgens een strikte procedure. Die procedure bevat maar enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken