Fiscale kalender

04.12.2020 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2019 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

04.12.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.12.2020 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.12.2020 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2021 en hun eventuele vervanging.

15.12.2020 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2021 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

15.12.2020 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalenAdministratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffingWerkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

21.12.2020 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

21.12.2020 - Voorafbetalingen
(*)Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR BE61 6792 0022 9117(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

21.12.2020 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

24.12.2020 - Btw
Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in BrusselKwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, § 1 BTW-KB nr. 1).

24.12.2020 - Bedrijfsvoorheffing
Vennootschappen die in 2019 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

afdrukken