Fiscale kalender

21.10.2019 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van de verschuldige btw.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Creditsaldo -Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

- Indienena) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2019 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2019 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).

- Forfait: herziening als gevolg van de wijzigingen die in de forfaitaire grondslagen van het vorige jaar werden aangebracht (art. 13 2° KB nr. 2).

21.10.2019 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.10.2019 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

31.10.2019 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.10.2019 - RSZ
Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZBetaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

05.11.2019 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2018 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.11.2019 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.11.2019 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.11.2019 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.11.2019 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.11.2019 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari.

29.11.2019 - Inventarisprocedure voorbereiden. (*)
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

29.11.2019 - Automatische ontspanningstoestellen
Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

29.11.2019 - Btw
Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2020.Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

29.11.2019 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.11.2019 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

05.12.2019 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

05.12.2019 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2018 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

10.12.2019 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

13.12.2019 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalenAdministratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffingWerkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

13.12.2019 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2020 en hun eventuele vervanging.

13.12.2019 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2020 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

20.12.2019 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2019 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2019 - Voorafbetalingen
(*)Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR BE61 6792 0022 9117(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

24.12.2019 - Bedrijfsvoorheffing
Vennootschappen die in 2018 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

24.12.2019 - Btw
Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).NvdR: De deadline valt op 24/12, maar gezien dat een zondag is, betekent dit in de praktijk 22/12Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in BrusselKwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, § 1 BTW-KB nr. 1).

afdrukken