Sociale bijdragen zelfstandigen: wijzigingen op komst

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme gaat de betaling van de sociale bijdragen flexibeler maken. Er komen 4 nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen van alle zelfstandigen. En een nieuwe minimumdrempel voor de sociale bijdragen van de beginnende zelfstandigen.

print