EasyWeb Nieuws- publiceren

25.10.2019 - Valse hybrides: waarmee moet u vergelijken?
Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog maar eens gewijzigd. Zogenaamde “valse hybrides” kunnen niet genieten van het gunstige belastingstelsel van elektrische bedrijfswagens. Ze worden belast zoals een “overeenstemmend voertuig” dat met dezelfde brandstof functioneert. Wat is een overeenstemmend voertuig ?

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

23.10.2019 - Sociale verkiezingen in 2020: ook in uw onderneming?
Tussen 11 en 24 mei 2020 hebben de volgende sociale verkiezingen plaats in de ondernemingen uit de privésector. Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

21.10.2019 - Btw en kleine handelsgeschenken
Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

18.10.2019 - Mobiliteitsbudget: verduidelijkingen
Sinds 1 mei 2019 kennen we het mobiliteitsbudget: de werkgever vervangt de bedrijfswagens door een budget dat de werknemer kan besteden in 3 pijlers: een andere bedrijfswagen, een duurzaam vervoermiddel of cash. De fiscus publiceerde onlangs enkele verrassende visies via haar FAQ op www.mobiliteitsbudget.be.

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

15.10.2019 - Een BV zonder maatschappelijk kapitaal
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

13.10.2019 - Brusselse belastingen betalen via MyTax
Het Brusselse gewest lanceerde op 3 september jl. een digitaal platform met informatie over de Brusselse gewestbelastingen die u verschuldigd zou kunnen zijn. U kan er aanslagbiljetten raadplegen, bezwaar indienen en zelfs online betalen. Voorlopig zit echter alleen de onroerende voorheffing in het platform.

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

10.10.2019 - Btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen
Goed nieuws voor de beoefenaars (en klanten) van osteopatie, chiropraxie en esthetische chirurgie: hun activiteiten werden in 2015 uitgesloten van de btw-vrijstelling voor medische beroepen. Vier jaar later, op 27 juni 2019 geeft het Europees Hof van Justitie hen gelijk in hun strijd tegen deze uitsluiting.

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

07.10.2019 - Een schadevergoeding kan ook een bedrijfsleidersbezoldiging zijn
Een schadevergoeding kan ook een bedrijfsleidersbezoldiging zijn. Wat telt is de link met het mandaat. Maar voorafbetalingen moet u er niet op doen.

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

04.10.2019 - Belasting op aanplakking: oud maar springlevend
Wie ooit in een verenigingsleven heeft gezeten, kent het: op affiches moet – in principe – belasting betaald worden. Dat is niet nieuw. Anno 2019, volop het digitale tijdperk, is dat nog steeds zo. Een anachronisme maar het kan u wel geld kosten…

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

01.10.2019 - Btw-teruggave: versoepeling voor starters
Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.

auf websites veröffentlichen auf mustervorlagen veröffentlichen

afdrukken